เรื่อง : เลขยกกำลัง
วีดีโอ : 25
แบบฝึกหัด : 17
5
สมบัติเลขยกกำลัง กับ กรณฑ์