1.4) ป.ปลาย : โลกและดาราศาสตร์
2.1) ม.ต้น : โลกและดาราศาสตร์
เหลือ 380 สิทธิ์