2.1) ม.ต้น : โลกและดาราศาสตร์
2.4) ชีววิทยา สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม มหิดล และกำเนิดวิทย์