mockey-ai-logo
ทำนายอาชีพ
ระบบค้นหาตัวเองที่จะช่วยให้ข้อมูลน้อง ๆ ที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองจะตัดสินใจเลือกเรียนหรือประกอบอาชีพใด ได้เห็นภาพความเป็นไปได้ในอนาคตคร่าว ๆ ของตัวเองผ่านแบบทดสอบนี้ โดยเมื่อน้อง ๆ ตอบคำถาม ระบบจะแสดงผลลัพธ์เป็นอาชีพที่ตรงหรือใกล้เคียงกับ Personality ของตัวเอง
มีคนร่วมทำนายอาชีพกับเราแล้ว 1,102 ครั้ง