my-chat

เตรียมความพร้อมกับเรา ก่อนพิชิตสนามจริง ฟรี !

วิเคราะห์จุดอ่อน/จุดแข็ง

เปรียบเทียบผลคะแนน

ทดสอบเสมือนจริง

https://static.monkeyeveryday.com/client-file/svgs/image/mock-exam-small.svg

#dek66 สมัครกับเราแล้ว

999999 ที่นั่ง

https://static.monkeyeveryday.com/client-file/svgs/image/book-stack.svghttps://static.monkeyeveryday.com/client-file/svgs/image/book-stack-2.svg

ฟรี !
ออกข้อสอบโดยติวเตอร์ชื่อดัง

ครูตั้ม

Cheministry

ครูณัฐ

Cheministry

อ. กอล์ฟ

ภาษาไทย

ครูพี่โอม

Forward English

อาจารย์ชัย

PlusEduCenter

Sup'K

ครูลิลลี่

เพจสอบติด

MATHTiME

Alpha Classroom

ARCH.AND.ART

ครูแอมมี่

SmartPassTeacher

พี่หมอเมศ

Monkey Everyday

ครูเต้ยเต้ย

เทย สอนEng

รอบที่กำลังจะเปิด

TGAT/TPAT Mock Exam รอบ 1

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 14 ต.ค. 65

mock-exam-schedule

* สำหรับนักเรียนที่สอบ ON-SITE วิชาที่จัดสอบเวลาเดียว กันสามารถเลือกสอบได้ 1 วิชา

ขั้นตอนการสมัคร

TGAT/TPAT รอบ 1

TGAT/TPAT รอบ 2

A-Level รอบ 1

A-Level รอบ 2

สมัครสอบ ฟรี !

ONLINE

วันนี้ - 14 ต.ค. 65

ON-SITE

วันนี้ - 30 ก.ย. 65

เริ่มสอบ Mock

ONLINE

8 - 14 ต.ค. 65

ON-SITE

8 ต.ค. 65

ประกาศผล

18 ต.ค. 65

ตะลุยโจทย์

18 ต.ค. 65

อยากเข้าคณะนี้ ควรสอบวิชาอะไรบ้าง?

= มหาลัยส่วนใหญ่ใช้
*
= ใช้ในบางมหาลัย
รายชื่อคณะTGAT-TPATA-Level
TGATTPAT1TPAT2TPAT3TPAT4TPAT5ไทยสังคมอังกฤษคณิต
ประยุกต์ 1
ฟิสิกส์
ประยุกต์
เคมี
ประยุกต์
ชีววิทยา
ประยุกต์
คณิต
ประยุกต์ 2
วิทยาฯ
ประยุกต์ 2
ภาษา
ต่างประเทศ
สายหมอ/กสพท.
สายวิทย์สุขภาพ
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สายมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
*
*
*
*
สายบริหาร
*
*
*
สายการศึกษา
*
*
*
*
*
*
*
*
*

เหตุผลที่ควรเลือก
Mock Exam ของเรา ?

ออกข้อสอบโดยติวเตอร์ชื่อดัง

ไม่ว่าจะเป็น ครูลิลลี่, Sup'K, อาจารย์ชัย และอื่น ๆ อีกมากมาย

สอบฟรี ! ทุกวิชา ทั้ง ONLINE และ ON-SITE

สำหรับ ONLINE สอบที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ในช่วงที่เปิดสอบ

ระบบสอบแบบเสมือนจริง เลือกเองได้!

เลือกสอบด้วยกระดาษ/ คอมพิวเตอร์

ระบบวิเคราะห์จุดอ่อน - จุดแข็ง

ประเมินผลสอบ พร้อมบอก จุดอ่อน - จุดแข็ง แบบแยกรายบทเรียน

รางวัล 10 อันดับแรก

สำหรับ TGAT / TPAT1 / TPAT3

พาร์ตเนอร์ของเรา :

https://static.monkeyeveryday.com/client-file/svgs/image/true-move-5g.svg

เงื่อนไข :

• ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาเท่านั้น
• หากได้รับรางวัลมากกว่า 1 วิชา จะได้รับรางวัลที่มูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น