pure-mock-exam-logopure-mock-exam-logo
เตรียมความพร้อมกับ MonkeyEveryday
พิชิต TCAS 67 และ สอวน. ค่าย 1
เพื่อให้ถึงทุกเป้าหมายที่ใฝ่ฝัน !
floating-book
สมัครเลย วันนี้ !
ฟรี !
mock-exam-tgat-tpat
ข้อสอบจำลอง TGAT/TPAT ฟรี !
โค้งสุดท้ายก่อนสอบ ! พี่จ๋อให้น้อง ๆ
ได้ทำข้อสอบ Mock Exam ฟรี !
เพื่อ #dek67 ทุกคน
ถึง 26 พ.ย. 66 เท่านั้น !
ข้อสอบจำลอง
ข้อสอบจำลอง
TCAS
พิชิต TCAS 67
ไม่ว่าจะคณะไหน มหา’ลัยไหน
ข้อสอบจำลอง
ข้อสอบจำลอง
สอวน.
สอวน. ใบเบิกทางเข้ามหา’ลัย
เพื่อผ่าน TCAS รอบ 1 และ รอบ 2
ข้อสอบจำลอง
ข้อสอบจำลอง
MWIT
เตรียมสอบเข้า 4 โรงเรียนดัง
จุฬาภรณราชวิทยาลัย, มหิดลวิทยานุสรณ์,
กำเนิดวิทย์ และ วมว.
MOCK EXAM
TCAS
คืออะไร ?
MOCK EXAM TCAS คือ สนามจำลองการสอบของ TCAS ซึ่งประกอบไปด้วย 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ TGAT/TPAT และ A-Level โดยการสอบจำลองของเรา จะจัดเป็นรูปแบบ Online และ On-site แบ่งเป็นรอบ TGAT/TPAT และ A-Level
big plus
MOCK EXAM
สอวน.
คืออะไร ?
MOCK EXAM สอวน. คือ สนามจำลองการสอบของ สอวน. ซึ่งประกอบไปด้วย 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ โดยการสอบ จำลองของเรา จะจัดเป็นรูปแบบ Online เท่านั้น
big plus
MOCK EXAM
MWIT
คืออะไร ?
MOCK EXAM MWIT คือ สนามจำลองการสอบเข้า วิชาคณิตศาสาตร์ ของ 4 โรงเรียนดัง ได้แก่ จุฬาภรณราชวิทยาลัย, มหิดลวิทยานุสรณ์, กำเนิดวิทย์ และ วมว. โดยการสอบจำลองของเราจะเป็นการจะจัดเป็นรูปแบบ Online เท่านั้น