pure-mock-exam-logopure-mock-exam-logo
“การจำลองสอบด้วยข้อสอบเสมือนจริง”
พร้อมระบบจับเวลาตามจริง เพื่อวัดระดับความรู้
และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้า สอบแข่งขันต่าง ๆ
floating-book
Mock Exam ที่เหมาะกับน้อง
สอบเข้ามหา’ลัย
Mock Exam
สอบเข้ามหา’ลัย
สอวน.
Mock Exam
สอวน.
สอบเข้า ม.1
สอบเข้า ม.1
Mock Exam
สอบเข้า ม.1
สอบเข้า ม.4
ฟรี !
สอบเข้า ม.4 โรงเรียน
Pre-Test ฟรี
สอบเข้า ม.4 โรงเรียน
ชั้นนำและประจำจังหวัด
ฟรี !
สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม
Pre-Test ฟรี
สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม
MWIT
Mock Exam
MWIT
สอบเข้ามหา’ลัย
ฟรี !
A-level
Mock Exam ฟรี
A-level
สอบเข้ามหา’ลัย
Mock Exam
สอบเข้ามหา’ลัย
สอบเข้าแข่งขัน
ฟรี !
สอบเข้าค่าย 1 สอวน.
Mock Exam ฟรี
สอบเข้าค่าย 1 สอวน.
สอวน.
Mock Exam
สอวน.
Q&A
Q: MOCK EXAM กับ PRE-TEST ต่างกันอย่างไร?
A: เหมือนกันครับผม เป็นการจำลองสอบด้วยข้อสอบเสมือนจริง ทั้งจำนวนข้อ และเวลาที่ใช้สอบจริง ของแต่ละสนามสอบนั้น ๆ
big plus
Q: MOCK EXAM ของ MonkeyEveryday เหมาะกับใคร?
A: เหมาะกับน้อง ๆ ทุกคน ที่กำลังเตรียมตัวในการสอบเข้าและสอบแข่งขันทุก ๆ สนาม
big plus
Q: ทำไมต้องสอบ MOCK EXAM กับเรา?
A: เพราะเราสร้างระบบการสร้างระบบการสอบที่เสมือนจริง ซึ่งประกอบไปด้วยฟีเจอร์ที่จะช่วยวิเคราะห์ผลคะแนนให้น้อง ๆ ได้อย่างแม่นยำและมีคุณภาพ
· เก็งข้อสอบแม่น ความยากเท่าข้อสอบจริง
· โจทย์คุณภาพ ออกโดยติวเตอร์ชื่อดัง
· บอกลำดับเทียบกับผู้เข้าสอบที่สอบข้อสอบฉบับเดียวกัน
· วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง และคอร์สสำหรับแก้จุดอ่อน
· วิเคราะห์ผลละเอียดแบบรายข้อ
big plus
Q: ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสอบ MOCK EXAM หรือไม่?
A: MOCK EXAM ของ MonkeyEveryday มีทั้งแบบ ฟรี!! และแบบเสียค่าใช้จ่ายครับผม ในส่วนของแบบฟรี สามารถติดตามและอัพเดทได้ตลอดทั้งปี ทุกสนามสอบเข้าสอบแข่งขันเลยครับ