frame-1
frame-2
frame-3
frame-4

รวมคอร์สติว สอบเข้ามหาลัยออนไลน์ ตอบโจทย์ที่สุด !

MonkeyEveryday มีคอร์สติวสอบเข้ามหาลัยออนไลน์เนื้อหาเข้มข้น ออกแบบให้ตอบโจทย์กับทุกคน หากเรียนแล้วรู้สึกยาก หรือง่ายไปก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับระดับความสามารถตัวเองได้ตลอด คอร์สเรียนของเราอัปเดตเนื้อหาล่าสุด สอนครอบคลุม ครบทุกประเด็นที่ออกสอบ

ข้อสอบจำลอง TGAT TPAT ฟรี!

โค้งสุดท้ายก่อนสอบ!

พี่จ๋อให้น้อง ๆ ได้ทำข้อสอบ

Mock Exam ฟรี!

เพื่อ #dek67 ทุกคน

FreeTCAS ติวฟรีที่ MonkeyHub

· รับฟรีชีทสรุปเนื้อหาที่
จำเป็นต้องใช้สอบ
· รับฟรีข้อสอบจริง A-Level ปีล่าสุด
· ลุ้นรับคอร์สเรียน A-Level ฟรี

เพิ่มโอกาสสอบติด ใน 14 วัน !

· คอร์สเรียน พร้อมสอบ TGAT-TPAT
· ได้ทุกวิชา TGAT, TPAT และ A-Level
· ข้อสอบจริงปีล่าสุด

ราคาเริ่มต้น เพียง 699 บ.

monkey icon
ตัวอย่างคอร์สสอบเข้ามหาลัย
video cover
นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อสอบจริง
จากทุกสนามสอบจนถึงปี 66
พร้อมเฉลยละเอียด ไว้ให้น้อง ๆ ได้ฝึกตะลุยโจทย์แบบจัดเต็ม ทั้งข้อสอบเก่า และข้อสอบแบบใหม่ตาม Blueprint ของทปอ. เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับคอร์สติวเข้ามหาลัย TCAS67 ให้น้อง ๆ สามารถพิชิตทุกสนามสอบได้
admission-roadmap
และเรายังมีฟีเจอร์ Roadmap
ที่ช่วยจัดการเวลาเรียนให้น้อง ๆ อย่างเป็นระบบ
สามารถทำตามเป้าหมายของตัวเองได้สำเร็จเร็วขึ้นอีกด้วย

คอร์สติว TGAT

จัดเต็มทุกเนื้อหา ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ อัปเดตหลักสูตรตาม Blueprint ล่าสุดจาก ทปอ. พร้อมรวบรวมข้อสอบปี 66 เพื่อการติว TGAT ทั้ง TGAT1 (TGAT Eng), TGAT2 และ TGAT3

คอร์สติว TPAT

คอร์สติว A-Level

เนื้อหาเข้มข้นแต่เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบบ่อย เน้นให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาแต่ละบทได้ มาพร้อมแนวโจทย์หลากหลายจากข้อสอบจริง อัปเดตล่าสุดถึงปี 66 ! พร้อมเฉลยละเอียดเสริมความเข้าใจ นอกจากนี้เรายังสอนเทคนิควิเคราะห์โจทย์เพื่อให้น้อง ๆ สามารถแก้โจทย์ได้ทุกรูปแบบ สำหรับคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ 2 เราได้อัปเดตเนื้อหาล่าสุด ! รวมทั้งเพิ่มแนวโจทย์ประยุกต์ตาม สสวท. ไว้ติวด้วย

คณะไหน ควรสอบวิชาอะไรบ้าง?

การเข้ามหาลัยด้วยระบบ TCAS รอบ 3 ในแต่ละคณะจะต้องสอบอะไรบ้าง ดูได้จากตารางนี้เลย
= มหาลัยส่วนใหญ่ใช้
*
= ใช้ในบางมหาลัย
รายชื่อคณะTGAT-TPATA-Level
TGATTPAT1TPAT2TPAT3TPAT4TPAT5ไทยสังคมอังกฤษคณิต
ประยุกต์ 1
ฟิสิกส์เคมีชีววิทยาคณิต
ประยุกต์ 2
วิทย์
ประยุกต์
ภาษา
ต่างประเทศ
สายหมอ/กสพท.
แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
สายวิทย์สุขภาพ
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
สาธารณสุขศาสตร์
สหเวชศาสตร์
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สัตวศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สายมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์
*
*
นิเทศศาสตร์
*
*
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
*
*
มนุษยศาสตร์
*
*
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์/สังคมวิทยา
*
*
อักษรศาสตร์
*
*
จิตวิทยา
*
*
*
สายบริหาร
บริหารธุรกิจ
*
*
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
*
*
เศรษฐศาสตร์
*
*
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
*
สายการศึกษา
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ปฏิทินการสอบ TGAT TPAT A-Level ของ TCAS67

ปฏิทินการสอบ TGAT TPAT

วันที่เวลากำหนดการ
1 - 20 ก.ย. 66
สมัครสอบวิชา TPAT1 (สอบด้วยกระดาษเท่านั้น)
29 ต.ค. - 5 พ.ย. 66
สมัครสอบวิชา TGAT และ TPAT2-5 (เลือกสอบด้วยกระดาษหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้)
24 พ.ย. - 11 ธ.ค. 66
พิมพ์บัตรที่นั่งสอบวิชา TGAT และ TPAT2-5
9 ธ.ค. 66
09.00 - 12.00
13.00 - 16.00
สอบวิชา TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
สอบวิชา TPAT2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
10 ธ.ค. 66
09.00 - 12.00
13.00 - 16.00
สอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป
สอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
11 ธ.ค. 66
09.00 - 12.00
สอบวิชา TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
16 ธ.ค. 66
08.30 - 12.30
สอบวิชา TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท.
18 ธ.ค. 66
ประกาศผลสอบวิชา TGAT และ TPAT2-5 (เฉพาะสอบด้วยคอมพิวเตอร์)
19 - 26 ธ.ค. 66
ขอทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT และ TPAT2-5 (เฉพาะสอบด้วยคอมพิวเตอร์)
7 ม.ค. 67
ประกาศผลสอบวิชา TGAT และ TPAT2-5 (เฉพาะสอบด้วยกระดาษ)
8 - 15 ม.ค. 67
ขอทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT และ TPAT2-5 (เฉพาะสอบด้วยกระดาษ)
ก.พ. 67
ประกาศผลสอบวิชา TPAT1

ปฏิทินการสอบ A-Level

วันที่เวลากำหนดการ
1 - 10 ก.พ. 67
สมัครสอบ
24 ก.พ. - 18 มี.ค. 67
พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ
16 มี.ค. 67
08.30 - 10.00
11.00 - 12.30
13.30 - 15.00
15.30 - 17.00
สอบวิชาชีววิทยา
สอบวิชาฟิสิกส์
สอบวิชาภาษาไทย
สอบวิชาสังคมศึกษา
17 มี.ค. 67
08.30 - 10.00
11.00 - 12.30
13.30 - 15.00
สอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
สอบวิชาภาษาอังกฤษ
สอบวิชาเคมี
18 มี.ค. 67
08.30 - 10.00
11.00 - 12.30
13.30 - 15.00
สอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
สอบวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส / ภาษาเยอรมัน / ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาเกาหลี / ภาษาจีน / ภาษาบาลี / ภาษาสเปน
23 มี.ค. 67
ประกาศผลสอบ (เฉพาะสอบด้วยคอมพิวเตอร์)
24 - 31 มี.ค. 67
ขอทบทวนผลคะแนนสอบ (เฉพาะสอบด้วยคอมพิวเตอร์)
17 เม.ย. 67
ประกาศผลสอบ (เฉพาะสอบด้วยกระดาษ)
18 - 25 เม.ย. 67
ขอทบทวนผลคะแนนสอบ (เฉพาะสอบด้วยกระดาษ)

ความสำเร็จของเรา

admission-ความสำเร็จ-koon
admission-ความสำเร็จ-choco
admission-ความสำเร็จ-namking
admission-ความสำเร็จ-nene
admission-ความสำเร็จ-nine
admission-ความสำเร็จ-bew
admission-ความสำเร็จ-pleum
admission-ความสำเร็จ-pooh
admission-ความสำเร็จ-mook
admission-ความสำเร็จ-yim
สถิติของเรา
จำนวนแบบฝึกหัดทั้งหมด
3,080 ข้อ
จำนวนผู้ใช้งาน ม.6
69,301 คน
เนื้อหารวม
194 ชม.

แพ็กเกจโดนใจ คุ้มทุกราคาเรียนได้ตลอด ไม่จำกัด ทุกวิชา

admission-first-purchase-30-days
MonkeyEveryday เป็นแหล่งรวมคอร์สติว TGAT TPAT ออนไลน์ สำหรับน้อง ๆ ม.ปลายที่ต้องการติวภาษาอังกฤษเข้ามหาลัยหรือติวแกทแพท เรามีทุกคอร์สตอบโจทย์ความต้องการ
สนใจติดต่อ MonkeyEveryday ได้เลย