my-chat

เลือกแพ็กเกจ

กรอกรหัสแพ็กเกจด้วยตัวเอง

ผู้ใช้ฟรีสมาชิกรายเดือน

วิธีการชำระเงิน

ตัดอัตโนมัติ

ชำระด้วยตนเอง

ช่องทางการชำระเงิน

visamastercardjcb
prompt-paytruemoney-wallet

เนื้อหาไม่จำกัด

การประมวลผลหลังสอบ

ปรึกษาทีมงานมืออาชีพ

คลังข้อสอบ

ข้อสอบจำลอง ก่อนลงสนามจริง

การประมวลผลหลังสอบ

ราคาเริ่มต้น

675
บ./เดือน

675
บ./เดือน