รู้ก่อนเรียน นิเทศมีสาขาอะไรบ้าง ต้องเก่งอะไรเรียนแล้วรุ่ง!
คณะนิเทศศาสตร์
profile
พี่เซียนจ๋อ
2023-12-27

พาส่องคณะนิเทศศาสตร์ มีเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

รู้ก่อนเรียน นิเทศมีสาขาอะไรบ้าง

คณะนิเทศศาสตร์ อีกหนึ่งคณะในฝันของน้อง ๆ หลายคน ซึ่งเป็นคณะที่มีหลากหลายสาขาให้เลือกเรียนตามความชอบ ครอบคลุมทั้งสายงานสื่อสารมวลชนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง รวมถึงสายงานการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ภาพยนต์ โฆษณา สื่อออนไลน์ หรือหลักการประชาสัมพันธ์แบบเจาะลึก เรียนจบมาสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ ถ้าน้อง ๆ คนไหนมีความสนใจ แต่ยังไม่รู้ว่า อยากเรียนนิเทศต้องเก่งอะไร และมีสาขาไหนให้เลือกเรียนบ้าง พี่มักกี้สรุปมาให้ในบทความนี้แล้ว

เตรียมตัวก่อนเรียน ทำความรู้จักกับคณะนิเทศศาสตร์

รู้จักคณะนิเทศศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร?

อย่างที่บอกไปว่า คณะนิเทศศาสตร์ (Communication Arts) เป็นศาสตร์ที่สอนในเรื่องของการสื่อสารและการผลิตสื่อ ที่ครอบคลุมในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็น การทำโฆษณา การประชาสัมพันธ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อดิจิทัล ฯลฯ

ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้คณะนิเทศศาสตร์ เป็นคณะที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่มน้อง ๆ ม.6 เนื่องจากเป็นคณะที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ซึ่งหลังจากจบการศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์ น้อง ๆ จะมีโอกาสทำงานในหลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักข่าว นักทำโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด และอื่น ๆ อีกมากมาย

อยากเรียนนิเทศต้องเก่งอะไร?

  • ด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ : เรียนนิเทศต้องเก่งอะไร สิ่งสำคัญข้อแรกเลยก็คือ ต้องมีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งใหม่ ๆ และมีความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน ที่สำคัญพร้อมที่จะนำไปตกผลึกและพัฒนาตนเองให้เก่งมากขึ้น
  • ด้านความคิดสร้างสรรค์ : ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ ๆ ที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การค้นหาแนวคิดหรือวิธีการที่ไม่เคยมีมาก่อน ที่สามารถนำมาต่อยอดในการผลิตสื่อ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ให้โดนใจผู้บริโภค
  • ด้านมนุษยสัมพันธ์ : ทักษะด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้และทำงานไปพร้อมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น ซึ่งการเรียนในคณะนิเทศฯ น้อง ๆ จะได้พบกับการทำงานเป็นทีม ทำให้ต้องมีความสนิทสนมใกล้ชิด และความไว้วางใจให้กับเพื่อน ๆ อยู่เสมอ เพื่อช่วยในการทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้

คณะนิเทศมีสาขาอะไรบ้าง?

  1. สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เป็นสาขาวิชาที่ได้เรียนรู้อย่างครอบคลุมในทุกแง่มุมของการสื่อสาร เช่น การพูด การเขียน การนำเสนอ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ สำหรับน้อง ๆ ที่อยากติวสอบเข้ามหาลัยในสาขานี้ เพราะอยากเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการสื่อสารใหม่ ๆ บอกเลยว่าจะได้เรียนรู้แบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อ เพื่อนำไปประกอบอาชีพเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ผู้ประกาศข่าว นักเขียน นักประชาสัมพันธ์ หรือนักโฆษณา

  1. สาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อ

เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการผลิตสื่อทุกประเภท ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อดิจิทัล ซึ่งน้อง ๆ ที่เรียนจบในสาขานี้ จะได้ทักษะการออกแบบและผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสามารถผลิตสื่อได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อนำไปประกอบอาชีพเป็นนักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบสื่อโฆษณา นักออกแบบแอนิเมชัน หรือนักออกแบบเกม

3.สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารและกลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรหรือบุคคล ซึ่งน้อง ๆ ที่อยากติวสอบเข้ามหาลัยในสาขานี้ จะได้ฝึกทักษะด้านกลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรหรือบุคคล เพื่อนำไปประกอบอาชีพเป็นนักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารองค์กร นักการตลาด นักโฆษณา หรือนักออกแบบสื่อ

ติวสอบเข้ามหาลัย คณะนิเทศฯ

  1. สาขาวิชาการโฆษณา

เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร หลักการตลาด การเขียนข้อความสำหรับงานโฆษณา เพื่อโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งน้อง ๆ ที่เรียนจบมาในสาขานี้ จะได้ฝึกทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ และการทำงานเป็นทีม โดยน้อง ๆ สามารถทำอาชีพเหล่านี้ได้เลยเมื่อจบมา ทั้งนักเขียนบทโฆษณา นักออกแบบโฆษณา หรือนักวางแผนสื่อโฆษณา

  1. สาขาวิชาวาทนิเทศ

เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกแง่มุมของการสื่อสาร เช่น การพูด การเขียน การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง การสื่อสารมวลชน ซึ่งน้อง ๆ ที่เรียนจบในสาขานี้ จะได้ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่น สามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นนักสื่อสารมวลชน นักข่าว นักเขียน นักพูด หรือนักเจรจาต่อรองได้

  1. สาขาวิชาศิลปะการแสดง

เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการแสดงทุกประเภท ทั้งละคร ภาพยนตร์ ดนตรี นาฏศิลป์ ซึ่งน้อง ๆ ที่จบจากสาขานี้ จะมีความสามารถในการแสดงออกทางศิลปะ การเขียนบทการแสดง การสร้างสรรค์ละครเพลง สามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นนักแสดง นักแสดงละครเวที หรือนักแสดงภาพยนตร์

  1. สาขาการสื่อสารการตลาด/การตลาดดิจิทัล

เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์ตลาด การกำหนดกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์ การสร้างแคมเปญการตลาด ซึ่งน้อง ๆ ที่อยากติวสอบเข้ามหาลัยในสาขานี้ จะได้ฝึกทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนกลยุทธ์ การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นนักการตลาด นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนธุรกิจอื่น ๆ

ได้รู้กันไปแล้วว่าหากอยากเรียนนิเทศต้องเก่งอะไร แต่หากน้อง ๆ คนไหนอยากเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริงเพื่อพิชิตคณะในฝัน สามารถมาลงคอร์สติวสอบเข้ามหาลัยที่ MonkeyEveryday ได้เลย! เราเป็นแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ครบวงจร ที่มีคอร์สติวสอบเข้ามหาลัยที่อันแน่นทุกวิชา สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื้อหาที่เรียนมีความสนุกและเข้าใจง่าย แถมยังเป็นเนื้อหาที่อัปเดตใหม่ตลอดเวลา พร้อมคลังข้อสอบเก่าที่ใหญ่ที่สุดให้น้อง ๆ ได้ทดลองทำก่อนลงสอบจริงด้วย!

Smart Job CTA

สามารถเลือกคอร์สเรียนที่ใช่ได้ทางเว็บไซต์ หรือปรึกษาพี่มังกี้ได้เลยที่ Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/MonkeyEverydayOfficial และ เบอร์โทรศัพท์ 094-903-2323

บทความที่เกี่ยวข้อง
BBA คือคณะอะไร? มีมหาลัยไหนเปิดสอนบ้าง มาหาคำตอบกันเลย
BBA คือคณะอะไร มีสาขาใดบ้างที่เปิดสอน หากอยากจะเรียนควรสมัครที่ไหนดี บทความนี้มีคำตอบมาให้พร้อมแนวทางเตรียมตัวสอบในระบบ TCAS
bba
พี่เซียนจ๋อ
2024-04-29
Dek68 เตรียมตัวเข้ามหาลัยฯ เริ่มยังไงดี
การเข้ามหาลัยเป็นการเติบโตขั้นสำคัญของชีวิตวัยเรียน และบางครั้งการเรียนในโรงเรียนอาจยังไม่ได้ช่วยเตรียมตัวให้เรามากพอที่จะสามารถตัดสินใจเลือกคณะที่ชอบ มหาลัยฯ ที่ถูกใจได้ง่ายๆ และต่อให้เลือกได้แล้วจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างล่ะ
สอบเข้ามหาวิทยาลัย
TCAS
DEK68
สอบเข้า
เตรียมตัวสอบเข้า
TGAT
TPAT
ALEVEL
พี่เซียนจ๋อ
2024-03-13