ว่าที่เด็กวิทย์ต้องอ่าน Part 2: โรงเรียนกำเนิดวิทย์
โรงเรียนกำเนิดวิทย์
profile
พี่เซียนจ๋อ
2023-12-27

คอร์สติวสอบเข้า ม.4 เตรียมเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์

คอร์สติวสอบ เข้าม. 4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ใครอยากเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ยกมือขึ้น! จากบทความที่แล้ว ที่พี่จ๋อได้พาน้อง ๆ ไปรู้จักกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กันแบบจุใจ บทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ แหล่งกำเนิดนักวิทย์รุ่นใหม่ ที่จะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีคุณภาพในอนาคต พร้อมแนะนำคอร์สติวสอบเข้า ม.4 ที่จะช่วยให้น้อง ๆ พิชิตโรงเรียนในฝันได้อย่างที่ตั้งใจ ติดตามกันได้เลย

รู้จักโรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ หรือ KVIS คือโรงเรียนที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของกลุ่มบริษัทปตท. ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง 'มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง' ขึ้นที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสนพระทัยในการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า 'โรงเรียนกำเนิดวิทย์' อันหมายถึง 'โรงเรียนที่เป็นแหล่งความรู้' เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 และได้เริ่มเปิดภาคเรียนครั้งแรกในปีการศึกษา 2558 โดยเปิดสอนนักเรียนในระดับชั้น ม.4 - ม.6 ด้วยหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้น ในรูปแบบของโรงเรียนประจำ ซึ่งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรีเป็นเวลา 3 ปีเต็ม พร้อมชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ นอกจากนี้ หลักสูตรของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ยังเป็นการสอนด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมด! ยกเว้นวิชาภาษาไทย วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคีตวิจักษ์ และพลศึกษา ทั้งยังเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อม ให้น้อง ๆ ได้เข้าไปเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่

ทำไมใคร ๆ ก็อยากเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์

แน่นอนว่าความโดดเด่นของโรงเรียนกำเนิดวิทย์นั้นไม่ได้มีแค่ชื่อ แต่ยังรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะเป็นโรงเรียนที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ว หลักสูตรของโรงเรียนยังเน้นการพัฒนาทักษะเป็นรายบุคคล และมีการเปิดวิชาเลือกเสรีให้เลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำวิจัยและนำเสนอผลงานต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เพื่อฝึกฝนทักษะและสะสมประสบการณ์ พร้อมที่จะนำไปต่อยอดในระดับมหาวิทยาลัย และเติบโตไปเป็นบุคลากรนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพในอนาคต

นอกจากนี้ ในส่วนของรางวัลและความสำเร็จของนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ก็เรียกได้ว่าไม่เป็นรองใคร สามารถคว้าเหรียญรางวัลมามากมายจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการทั้งระดับประเทศและนานาชาติ และยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับเกียรติให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังได้รับเชิญให้ไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติอีกด้วย

หากน้อง ๆ คนไหนที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกมีแรงบันดาลใจ อยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ต้องรีบลงเรียนคอร์สติวสอบเข้า ม.4 แบบเข้มข้นกับพี่จ๋อกันแล้ว!

อยากเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ต้องรู้อะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  • มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
   • มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือ
   • ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ
   • ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
  • มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
  • มีความขยันหมั่นเพียร มีประพฤติที่ดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
  • มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
  • สามารถพักอยู่ในบ้านพักในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต
 • จำนวนการรับนักเรียน
  • จำนวน 72 คน แบ่งเป็นผู้สมัครจากทุกจังหวัดจำนวน 66 คน และให้โควตาสำหรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก 4 จังหวัด จำนวน 6 คน
   • ระยอง 3 คน
   • จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 1 คน
 • ค่าใช้จ่าย
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน ทางโรงเรียนจะให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา รวมถึงค่าหอพักด้วย
 • กำหนดการต่าง ๆ
  • 4/9/2023-22/9/2023 สมัครสอบ
  • 6/10/2023 ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ
  • 28/10/2023 สอบคัดเลือกรอบ 1
  • 21/12/2023 ประกาศผลสอบรอบ 1
 • ช่องทางการสมัคร
 • สถานที่สอบ
  • สนามสอบคัดเลือกรอบแรก ทั้ง 11 แห่ง
   • สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
   • สนามสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
   • สนามสอบโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
   • สนามสอบโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
   • สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
   • สนามสอบโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
   • สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จังหวัดสงขลา
   • สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   • สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
   • สนามสอบโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
   • สนามสอบศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
  • ค่าธรรมเนียมการสอบ
   • ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร
  • วิธีสมัคร
   • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.admission.kvis.ac.th
   • ให้คุณครู 2 ท่าน ส่งหนังสือแนะนำผู้สมัครคนละ 1 ฉบับ โดยใช้แบบฟอร์มที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์กำหนด
   • แนบเอกสารรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยใช้แบบฟอร์มที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์กำหนด
   • แนบเอกสารแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียนที่จะศึกษาต่อ ที่เขียนโดยนักเรียนและผู้ปกครอง โดยใช้แบบฟอร์มที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์กำหนด

อยากเป็นเด็กสายวิทย์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

ในการสอบคัดเลือกรอบแรก น้อง ๆ จะสอบด้วยกัน 2 วิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ โดยข้อสอบนั้นจะเป็นการวัดความเข้าใจ และให้น้อง ๆ ได้แสดงวิธีการคิดของตัวเอง ซึ่งน้อง ๆ จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบแน่น ๆ เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดในการคิดหาคำตอบได้ แต่พี่จ๋อบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลไป เพราะถ้าหากเราตั้งใจอ่านโจทย์ดี ๆ ก็จะพบว่าคำตอบอยู่ในโจทย์ทั้งหมดเลย! เพียงน้อง ๆ ฝึกฝนทำโจทย์บ่อย ๆ หมั่นอ่านทบทวนให้ได้ทุกวัน และทำข้อสอบอย่างมีสมาธิ พี่จ๋อเชื่อว่าน้อง ๆ จะสามารถพิชิตโจทย์ได้แน่นอน

ซึ่งนอกจากการอ่านทบทวนด้วยตัวเองแล้ว การลงเรียนคอร์สติวเข้มสอบเข้า ม.4 ก็สำคัญ เพราะคอร์สติวสอบเข้า ม.4 เหล่านี้ จะมีการสรุปเนื้อหาที่สำคัญ ๆ เอาไว้ครบทุกประเด็น พร้อมสอนเทคนิควิเคราะห์โจทย์รูปแบบต่าง ๆ ให้น้อง ๆ สามารถนำไปใช้ในข้อสอบจริงได้สบาย

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาคอร์สติวเข้า ม.4 ออนไลน์ ที่เน้นเตรียมเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์หรือโรงเรียนสายวิทย์-คณิตที่มีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะ สามารถลงเรียนได้เลยที่ MonkeyEveryday พี่จ๋อมี “คอร์สตะลุยโจทย์” ให้น้อง ๆ ได้ติวสดกับติวเตอร์ชั้นนำ ที่จะมาแชร์เทคนิคพร้อมเจาะลึกทุกการทำโจทย์ ได้ทบทวนบทเรียนผ่านการสรุปเนื้อหาอย่างครบถ้วนได้ในคอร์สนี้เลย เพื่อให้น้อง ๆ มุ่งสู่โรงเรียนในฝันได้อย่างที่ตั้งใจ

เลือกคอร์สเรียนที่ใช่ได้ทางเว็บไซต์ หรือปรึกษาพี่จ๋อได้เลยที่ Facebook Fanpage: https://monkeyeveryday.com/campaign/pretest และ เบอร์โทรศัพท์ 094-903-2323