รายละเอียดการเข้าสอบแบบ On-site ของ Mock Exam TCAS
TCAS
Dek67
Dek68
Dek69
profile
พี่เซียนจ๋อ
2023-10-06

สรุปข้อมูลที่ต้องรู้ สำหรับการสอบ On-site Mock Exam TCAS ในวันที่ 8 ตุลาคมนี้ครับ

1. ใส่ชุดอะไร??

• ชุดนักเรียน ชุดพละ หรือชุดไปรเวทที่เป็นชุดสุภาพครับ

2. ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง??

• แสดงบัตรประชาชน บัตรนักเรียน หรือบัตรที่มีรูปภาพยื่นยันตัวตนได้ และยังไม่หมดอายุ • ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกับข้อมูลและรูปถ่ายในบัตรฯ เท่านั้น หากลืมนำบัตรมาแสดง สามารถเข้าสอบได้ แต่ขอจำกัดสิทธิในการรับรางวัล เนื่องจากไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ ให้ Login ตรวจสอบได้บนเว็บ(https://monkeyeveryday.com/mock-exam/home/tcas/0) อาคารและตึกที่สอบจะมีรายละเอียดแจ้งผ่าน sms เบอร์ที่ใช้สมัคร Mock exam เข้ามา และสามารถตรวจทานอีกครั้งที่บอร์ดประกาศบริเวณสนามสอบในวันสอบ • ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้อง Print ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ สามารถจดจำหรือดูจากภาพบันทึกบนมือถือได้ • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ มีไว้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ ไม่ใช่หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ • หากนำโทรศัพท์มือถือมา ให้ปิดเครื่อง และ วางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ของมีค่า และกระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ

3. อุปกรณ์และกติกาการสอบ

• อุปกรณ์ในการสอบ ดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกาที่หมึกไม่ซึม และ ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ นำเครื่องคิดเลข, อุปกรณ์อื่นใดที่ใช้คิดเลข และอุปกรณ์ช่วยจำ เข้าห้องสอบ • นำนาฬิกาเข้าห้องสอบได้ โดยต้องเป็นนาฬิกาชนิดเข็ม หน้าปัดเดี่ยว ไม่มีระบบอิเลกทรอนิค • นำโทรศัพท์มือถือ(ต้องปิดเครื่อง), ของมีค่า, กระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ โดยวางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ • ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ สามารถไปห้องน้ำได้ไม่เกิน 10 นาที โดยต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ • เมื่อหมดเวลาสอบให้หยุดทำข้อสอบทันที ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต และนำข้อสอบกลับบ้านได้หลังการสอบเสร็จ • ผู้ติดตามไม่สามารถนั่งรอผู้สอบ ที่หน้าห้องสอบหรือบนอาคารสอบได้ • สอบถามปัญหาต่าง ๆ ในสนามสอบได้กับผู้คุมสอบแต่ละสนามสอบ การตัดสินจากของผู้คุมสอบ ถือเป็นที่สิ้นสุด

4. กำหนดการประกาศผลสอบ

หลังจากสอบเสร็จแล้ว น้องๆทำใจให้สบาย และไปลุยกับการเตรียมสอบต่อได้เลย เพราะจะ ประกาศผลสอบ พร้อมเฉลยละเอียดในวันที่ 20 ตุลาคม พร้อมกันทั้งการสอบออนไลน์ หรือออนไซต์เลยครับ

กรณีทุจริตในห้องสอบ

• การใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิคทุกประเภทในการ ติดต่อ ค้นหาข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ ขณะอยู่ในห้องสอบ • การพกเอกสารหรืออุปกรณ์ใดๆที่ช่วยในการทำข้อสอบ เข้าไปในห้องสอบ • พูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ โดยไม่มีเหตุสมควร • ออกจากห้องสอบ นานเกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุสมควร • ผู้ทุจริตในห้องสอบ จะได้รับการตรวจให้คะแนนและสามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ตามปกติ แต่จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล

เวลาสอบ และการมาสาย

• คนที่มาสายกว่าเวลาเริ่มทำข้อสอบเกิน 30 นาที จะถือว่าขาดสอบ (ดูต่อที่กรณีขาดสอบ)

กรณีขาดสอบ

• สามารถโหลดข้อสอบจากเว็บ monkeyeveryday ได้ตั้งแต่วันประกาศผลสอบ mock exam ของรอบนั้น ๆ แต่จะไม่ได้รับใบประเมินผล และจุดอ่อนจุดแข็งของตัวผู้สอบ

หากมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ Line : @monkeyeveryday ได้เลยนะครับ