รวมทุกข้อมูล สำหรับเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมอุดมฯ TU87
สอบเข้าเตรียมอุดม
สอบเตรียมอุดม
tu87
tu88
tu89
profile
พี่เซียนจ๋อ
2024-01-27

สวัสดีค้าบบบ ถ้าน้อง ๆ หรือคุณพ่อคุณแม่เข้ามาอ่านบทความนี้ พี่จ๋อขอทายว่าต้องมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นม.ปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอยู่แน่ ๆ เลยใช่ไหมล่า! โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาถือว่าเป็นโรงเรียนในฝันของน้อง ๆ หลายคนเลย เพราะเป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมปลายที่มีชื่อเสียงที่สุด การเรียนก็โดดเด่น กิจกรรมก็ไม่แพ้ใครด้วย เรื่องนี้พี่จ๋อขอนั่งยัน นอนยันเลยยย

ตะ ตะ ตะ แต่ว่า! เตรียมอุดมฯ มีชื่อเสียงอีกด้านนึงคือ เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุดในประเทศไทยเลยด้วย หมายความว่าการจะสอบเข้าโรงเรียนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะจำนวนรับน้อย แต่คนสมัครเยอะม้ากกกกก วันนี้พี่จ๋อมีข้อมูลน่าสนใจ รวมถึงวิธีการเตรียมตัวในการสอบมาฝากน้อง ๆ กันด้วย จะเป็นยังไง ไปดูกันเลยค้าบบบ

1. ข้อมูลของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย มี “พระเกี้ยว” เป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ที่นักเรียนเตรียมฯ ทุกคนจะมีปักอยู่บนชุดนักเรียนของตัวเอง เปิดเรียนครั้งแรกในปีพ.ศ. 2481 (รุ่นที่จะเข้าเรียนในปีนี้ 2567 จะเป็นเตรียมอุดมรุ่นที่ 87) โดยเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น โดยมี ฯพณฯ ศ.ม.ล. ปิ่น มาลากุลเป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีหลายแผนการเรียนด้วยกัน มีปรับเปลี่ยน และเพิ่ม-ลดตามยุคสมัย โดยในปัจจุบันจะมีแผนการเรียนทั้งหมดได้แก่

 1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (หรือที่เรียกกันว่า วิทย์คณิต หรือสายวิทย์)
 2. ภาษา-คณิตศาสตร์ (หรือที่เรียกกันว่า ศิลป์คำนวณ)
 3. ภาษา-ภาษา โดยแบ่งออกเป็นภาษาต่างประเทศที่ 2 อีก 6 ภาษา คือ ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, จีน, สเปน และเกาหลี

ในแต่ละปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะเปิดรับสมัครนักเรียนประมาณ 1,520 คน โดยรูปแบบการรับนักเรียน มีทั้งหมด 5 รูปแบบหลัก ๆ ดังนี้

1. โควตาจังหวัด - เป็นการรับสมัครเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกจังหวัดได้เข้าถึงคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยรับทั้งหมด 77 จังหวัด แต่ละจังหวัดรับไม่เท่ากัน รวม 306 คน

2. โควตาโอลิมปิกวิชาการ - เป็นการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาการและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ รับรวม 35 คน

3. ความสามารถพิเศษ - เป็นการรับสมัครเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านกิจกรรม มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมภายในโรงเรียนเป็นหลัก แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือกีฬา, ดนตรีไทยร่วมสมัย, นาฏศิลป์ไทย, ดุริยางค์ และศิลปะ รับรวม 52 คน

4. เงื่อนไขพิเศษ - เป็นการรับสมัครนักเรียนที่เข้าข่ายเงื่อนไขพิเศษตามที่โรงเรียนกำหนด เช่น เป็นนักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส, อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน หรือเป็นบุตรของบุคลากรโรงเรียน เป็นต้น รับรวม 17 คน

5. สอบคัดเลือกทั่วไป - เป็นการรับสมัครนักเรียนทั่วไป รวม 1,110 คน

2. กำหนดการสอบเตรียมอุดมฯ

สำหรับปีการศึกษา 2567 นี้ ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ประกาศกำหนดการสอบคร่าว ๆ ให้พี่จ๋อและน้อง ๆ ทุกคนได้เตรียมตัวแล้วดังนี้!

กำหนดการ โควตาจังหวัด โควตาโอลิมปิกวิชาการ โควตาความสามารถพิเศษ สอบคัดเลือกทั่วไป
กรอกข้อมูลบนเว็บโรงเรียน 25 ธ.ค. 66 ถึง 26 ม.ค. 67 28 ก.พ. 67 ถึง 3 มี.ค. 67 28 ก.พ. 67 ถึง 3 มี.ค. 67 28 ก.พ. 67 ถึง 3 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ 6 ก.พ. 67 - - -
ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ 7 ถึง 8 มี.ค. 67 7 ถึง 8 มี.ค. 67 7 ถึง 8 มี.ค. 67 7 ถึง 8 มี.ค. 67
สอบคัดเลือก 9 มี.ค. 67 9 มี.ค. 67 9 มี.ค. 67 9 มี.ค. 67

3. จำนวนรับ, อัตราการแข่งขัน, วิชาที่ใช้สอบ และตารางสอบคัดเลือกทั่วไป

แผนการเรียน จำนวนที่รับ วิชาที่ใช้สอบ อัตราการแข่งขันปี 2566 อัตราการแข่งขันปี 2566
วิทย์-คณิต 750 คน วิทย์,คณิต,ไทย,สังคม,อังกฤษ 1:12.08 1:11.3
ภาษา-คณิต 70 คน คณิต,ไทย,สังคม,อังกฤษ 1:14.17 1:12.47
ภาษา-ฝรั่งเศส 60 คน ไทย,สังคม,อังกฤษ 1:7.67 1:7.8
ภาษา-เยอรมัน 55 คน ไทย,สังคม,อังกฤษ 1:6.27 1:7.18
ภาษา-ญี่ปุ่น 55 คน ไทย,สังคม,อังกฤษ 1:9.74 1:9.53
ภาษา-จีน 60 คน ไทย,สังคม,อังกฤษ 1:9.35 1:9.7
ภาษา-สเปน 25 คน ไทย,สังคม,อังกฤษ 1:8.04 1:8.12
ภาษา-เกาหลี 35 คน ไทย,สังคม,อังกฤษ 1:8.74 1:9.63
รวม 1,110 คน

การสอบเข้าเตรียมอุดมฯ โดยปกติ จะจัดสอบที่อิมแพ็ก อารีน่า เมืองทองธานี เนื่องจากจำนวนผู้เข้าสอบเตรียมอุดมมีจำนวนมากทุกปี (เฉลี่ยแล้วปีละประมาณ 12,000 คน) จึงต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในการจัดสอบ โดยตารางสอบคร่าว ๆ เป็นดังนี้

เวลา วิทย์-คณิต ภาษา-คณิต ภาษา-ภาษา
09:00 - 11:00 น. คณิตศาสตร์ (40 ข้อ),ภาษาไทย 1 (20 ข้อ),สังคมศึกษา (20 ข้อ) คณิตศาสตร์ (40 ข้อ),ภาษาไทย 1 (20 ข้อ),สังคมศึกษา (20 ข้อ) ภาษาอังกฤษ 2 (40 ข้อ),ภาษาไทย 1 (20 ข้อ),สังคมศึกษา (20 ข้อ)
11:00 - 11:30 น. พัก 30 นาที พัก 30 นาที พัก 30 นาที
11:30 - 13:30 น. วิทยาศาสตร์ (40 ข้อ),ภาษาอังกฤษ 1 (40 ข้อ) ภาษาไทย 2 (40 ข้อ),ภาษาอังกฤษ 1 (40 ข้อ) ภาษาไทย 2 (40 ข้อ),ภาษาอังกฤษ 1 (40 ข้อ)

ข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถือเป็นข้อสอบแนว Speed Test ซึ่งหมายถึงระยะเวลาเฉลี่ยในการทำต่อ 1 ข้อจึงค่อนข้างน้อย (1 นาที 20 วินาทีต่อ 1 ข้อ) ในการสอบ 2 ชั่วโมงในช่วงเช้าและช่วงบ่าย กรรมการจะแจกข้อสอบพร้อมกันทุกวิชา เพื่อให้นักเรียนได้ทำการบริหารเวลาด้วยตัวเอง ว่าอยากจะทำข้อสอบวิชาไหนก่อน เช่น ในการสอบรอบเช้า ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาไทย 1 และสังคมศึกษาจะถูกแจกมาให้เราพร้อมกันทั้ง 3 ชุด ถ้าเราถนัดคณิตศาสตร์ ก็อาจจะเลือกทำคณิตศาสตร์ก่อน แต่ถ้าเราไม่ถนัดคณิตศาสตร์ ก็อาจจะเลือกทำภาษาไทย 1 หรือสังคมศึกษาก่อน เป็นต้น

4. เนื้อหาที่ออกสอบบ่อย

ข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไม่เคยเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ส่วนใหญ่ข้อมูลที่มี เกิดจากการจำข้อสอบออกมาของน้อง ๆ ม.3 ที่ไปเข้าสอบในปีนั้นฮะ โดยรายละเอียดจะเป็นดังนี้

เนื้อหาที่ออกสอบบ่อยวิชาคณิตศาสตร์เข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วิชาคณิตศาสตร์จะแบ่งหัวข้อใหญ่ ๆ ออกได้เป็น 3 หัวข้อ ดังนี้

1. พีชคณิต (ข้อสอบปีล่าสุด 2566 ออกประมาณ 70%)

 • การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
 • สมบัติของเลขยกกำลังและกรณฑ์
 • การหาเศษจากการหาร
 • สมบัติของพหุนาม (กำลังสอง-กำลังสามสมบูรณ์, ผลบวก-ผลต่างกำลังสาม)
 • การแก้สมการพหุนาม (รูปปกติ, เศษส่วน)
 • เทคนิคการแก้ระบบสมการหลายตัวแปร
 • กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง (พาราโบลา)

2. เรขาคณิต (ข้อสอบปีล่าสุด 2566 ออกประมาณ 30%)

 • สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ และสามเหลี่ยมคล้าย
 • สี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ
 • รูปหลายเหลี่ยม
 • วงกลมและสมบัติของวงกลม
 • มุมและเส้นขนาน
 • รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ (ปริซึม ทรงกระบวก กรวย ทรงกลม พีระมิด)

3. สถิติและความน่าจะเป็น (ข้อสอบปีล่าสุด 2566 ไม่ออกเลย แต่ปีอื่น ๆ จะออกประมาณ 10% - 15%)

 • กฎการนับ (การเรียงสับเปลี่ยน, การจัดกลุ่ม)
 • ความน่าจะเป็น
 • ค่ากลางของข้อมูล (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, มัธยฐาน, ฐานนิยม)
 • ค่าการกระจายข้อมูล (พิสัย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
 • สมบัติของค่ากลางและค่าการกระจายของข้อมูล

เนื้อหาที่ออกสอบบ่อยวิชาภาษาไทยเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 • ฉันทลักษณ์กาพย์ โคลง กลอน
 • การสร้างคำ (คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน คำพ้อง)
 • ชนิดและหน้าที่ขอคำ
 • สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต
 • ลักษณะของประโยคในภาษาไทย
 • คำราชาศัพท์
 • คำทับศัพท์, คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
 • การอ่านจับใจความ

เนื้อหาที่ออกสอบบ่อยวิชาวิทยาศาสตร์เข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

- ฟิสิกส์

 • การเคลื่อนที่และแรง
 • งานและพลังงาน
 • พลังงานความร้อน
 • คลื่นและแสง
 • ไฟฟ้า

- เคมี

 • สารบริสุทธิ์
 • สารละลาย
 • การแยกสาร
 • ปฏิกิริยาเคมี

- ชีววิทยา

 • หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
 • การดำรงชีวิตของพืช
 • ร่างกายมนุษย์
 • พันธุศาสตร์
 • ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

- ดาราศาสตร์และอวกาศ

 • กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
 • โลกและการเปลี่ยนแปลง
 • ทรัพยากรพลังงาน
 • ระบบสุริยะ

เนื้อหาที่ออกสอบบ่อยวิชาสังคมศึกษาเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
 • หน้าที่พลเมืองและวัฒนธรรม
 • ภูมิศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์

เนื้อหาที่ออกสอบบ่อยวิชาภาษาอังกฤษเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 • Conversation
 • Grammar & Structure
 • Vocabulary
 • Reading Comprehension

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังมองหาตัวช่วยในการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอยู่ล่ะก็ พี่จ๋อก็ขอฝาก MonkeyEveryday ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะค้าบบบบบ

เพราะเว็บไซต์ของเรามีให้ครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์สุดเข้มข้น ระดับความยากมีตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงความยากระดับสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม และโรงเรียนชั้นนำ

มีให้ครบทุกวิชา ทุกบทที่ใช้สอบ พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลยละเอียด คลังข้อสอบเก่าระดับเทพให้ฝึกทำจนเป็นเซียน รู้ทันข้อสอบที่จะเจอ รวมถึงระบบการจำลองสอบเสมือนจริงหรือ Pre-Test ที่ออกข้อสอบโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ

มีรูปแบบข้อสอบและแนวข้อสอบเหมือนกับข้อสอบจริงทุกประการอีกด้วย ถ้าพร้อมแล้ว ลุยเล้ยยยย :D

*ทดลองเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เรียนได้ทุกวิชา ทุกคอร์ส ฟรี 1 วัน สมัครเลย