#Dek66 เตรียมตัว... TGAT TPAT คืออะไร?
Entrance Guide
TCAS66
TGAT
TPAT
วิชาสามัญ
profile
พี่เซียนจ๋อ
2022-03-30

 สวัสดีครับทุกคน การสอบของน้อง ๆ #Dek65 เพิ่งสิ้นสุดไปได้ไม่นาน ก็ดั๊นนนมีข่าวการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเรื่องการสอบเข้ามหาลัยของ #Dek66 ตามมาติด ๆ นั่นก็คือ การเปลี่ยนแปลงของระบบ TCAS66 นั่นเองครับ โอย... พี่จ๋อละปวดหัวแทนน้อง ๆ เลย แล้วในการสอบ TCAS66 ครั้งนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เราไปดูกันเล้ยยย!

ระบบการยื่นคะแนน

TCAS66 มีการยื่นคะแนน 4 รอบเหมือนเดิม ได้แก่

 1. Portfolio
 2. Quota
 3. Admission
 4. Direct Admission (รับตรงอิสระ)

แต่เรายังไม่ทราบกำหนดเวลายื่นคะแนนนะครับ

ระบบการสอบ

เป็นการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer Based) ในสนามสอบที่จัดไว้ให้ (จากเดิมเป็นระบบกระดาษ)

ขอบเขตเนื้อหา

มาจากหลักสูตรชั้น ม.4 – ม.6 เน้นการคิด วิเคราะห์ และการนำไปใช้งาน

ข้อสอบแบบใหม่

ใน TCAS66 มีข้อสอบกลาง 3 ประเภท ได้แก่

 1. TGAT (Thai General Aptitude Test)
 2. TPAT (Thai Professional Aptitude Test)
 3. วิชาสามัญ

โดยถ้าเทียบกับ TCAS65 จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ครับ info ของโชติ-07

จากนั้นเรามาลองดูข้อสอบแต่ละประเภทกันว่ามีเนื้อหาอะไรบ้าง

TGAT (Thai General Aptitude Test)

มีการสอบ 1 รอบ จัดสอบเดือนธันวาคม 2565 มีคะแนนเต็ม 300 คะแนน

โดยข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน (ต้องสอบทุกส่วน) ได้แก่

 1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)
 2. การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking)
 3. สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies)
  • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (Value Creation & Innovation)
  • การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)
  • การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Governance)
  • การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Engagement)

TPAT (Thai Professional Aptitude Test)

มีการสอบ 1 รอบ จัดสอบเดือนธันวาคม 2565 มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน

โดยใน TCAS66 จัดสอบเพียง 5 รายวิชา ได้แก่

 • TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท
 • TPAT2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
 • TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • TPAT5 ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

วิชาสามัญ

สอบ 1 รอบ จัดสอบเดือนมีนาคม 2566 มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน

มีการจัดสอบทั้งหมด 9 วิชาหลัก ๆ ได้แก่

 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • คณิตศาสตร์พื้นฐาน
  • คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาต่างประเทศ (มีให้เลือก 7 ภาษา)

เพราะฉะนั้น ช่วงเวลาที่จะมีการสอบข้อสอบต่าง ๆ จะเป็นดังนี้ครับ info ของโชติ-08


สรุปกันสักหน่อย...

TGAT (เปรียบเทียบกับ GAT เดิม)

 • เพิ่มข้อสอบส่วน “สมรรถนะการทำงานในอนาคต”

(อ่านบทวิเคราะห์ข้อสอบ TGAT แบบละเอียดได้ที่นี่)

TPAT (เปรียบเทียบกับข้อสอบ PAT เดิม)

 • นำความถนัดเลข ฯ (PAT1) และความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (PAT7) ออกไป
 • นำความถนัดวิศวะฯ (PAT3) และความถนัดวิทย์ (PAT2) มารวมกัน
 • เพิ่มวิชาเฉพาะ กสพท. (ความถนัดแพทย์) เข้ามาด้วย

(อ่านบทวิเคราะห์ข้อสอบ TPAT แบบละเอียดได้ที่นี่)

วิชาสามัญ (เปรียบเทียบกับข้อสอบวิชาสามัญเดิม)

 • ลดข้อสอบคณิตศาสตร์1 และคณิตศาสตร์ 2 เป็นคณิตศาสตร์ประยุกต์อย่างเดียว
 • เปลี่ยนข้อสอบวิทยาศาสตร์ทั่วไป (สำหรับสายศิลป์) เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • เพิ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (นอกจากภาษาอังกฤษ) ให้เลือกสอบในนี้ด้วย

(อ่านบทวิเคราะห์ข้อสอบ วิชาสามัญ แบบละเอียดได้ที่นี่)

 #Dek66 เห็นแบบนี้แล้ว อย่าลืมทำความเข้าใจระบบสอบ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องการลงสอบ หรือยื่นคะแนนในรอบต่าง ๆ นะครับ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตใด ๆ เพิ่มเติมอีก พี่จ๋อจะรีบแว้บมาบอกน้อง ๆ นะคร้าบบบ