ประเภทการสมัครสมาชิก

MonkeyEveryday

สิทธิประโยชน์
benefits
จุดเด่นของเรา
MonkeyEveryday key features

ห้องสมุด บทเรียนออนไลน์

การสอนออนไลน์ สอนพิเศษที่มีคอร์สเรียนเป็นบทเรียนออนไลน์มากว่า 3,000 เนื้อหาแบบทดสอบออนไลน์มากกว่า 30,000 ข้อ

ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคม, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ

MonkeyEveryday key features

คอร์สเรียนออนไลน์ เฉพาะคุณ

การเรียนพิเศษออนไลน์ที่คัดและจัดเรียงเนื้อหาเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการจะเรียนตั้งแต่ขั้นตอนปูพื้นฐานจนถึงสอบเข้า

กวดวิชาพื้นฐาน ป.4 - ม.6, สอบเข้า ม.1, สอบเข้า ม.4, สอบเข้ามหาลัย

MonkeyEveryday key features

คลังข้อสอบ ทุกสนามจริง

คลังที่รวบรวมทุกข้อสอบจริง,แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยข้อสอบแบบละเอียดและบอกจุดที่ต้องแก้ไข

9 วิชาสามัญ, ONET, GAT, PATMock Exam

MonkeyEveryday key features

แชทสื่อออนไลน์ ให้คำแนะนำ

ผู้เชี่ยวชาญสอนพิเศษและคอร์สเรียนทุกเนื้อหา ที่จะให้คำปรึกษาด้านการเรียนและแนะแนวทางให้ทุกปัญหาการเรียน

Line: @monkeyeveryday Facebook: monkeyeveryday