ว่าที่เด็กวิทย์ต้องอ่าน Part 1: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
MWIT
มหิดลวิทยานุสรณ์
สอบเข้าม.4
profile
พี่เซียนจ๋อ
2023-09-01

คอร์สติวสอบเข้า ม.4 เตรียมเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

shutterstock 695956591    สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 สายวิทย์ เชื่อว่า ‘โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์’ น่าจะต้องเป็นโรงเรียนในฝันของน้อง ๆ หลายคนอย่างแน่นอน วันนี้พี่จ๋อจะพาน้อง ๆ มารู้จักกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กันแบบเจาะลึก พร้อมแนะนำคอร์สติวสอบเข้า ม.4 ที่จะช่วยให้น้อง ๆ พิชิตโรงเรียนในฝันได้อย่างที่ตั้งใจ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่ใช่ในอนาคต!

รู้จักโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2534 เปิดสอนนักเรียนในระดับชั้น ม.4 - ม.6 มาแล้วกว่า 32 ปี โดยมีแนวคิดริเริ่มจากการที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นถึงปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงตั้งใจจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ เพื่อสร้างนักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้ในสายวิชาเหล่านี้อย่างเข้มข้น ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นั้นมีจุดเด่นที่การเป็นโรงเรียนประจำ ให้นักเรียนพักอยู่ในหอพักของโรงเรียนได้ฟรี! พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย และยังมีทุนเรียนฟรีเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนทุกคนอีกด้วย

ทำไมใคร ๆ ก็อยากเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

   ต้องบอกเลยว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นั้นเป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก นอกจากจะเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศแล้ว ยังมีหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้น มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 3-4 ปี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำมาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งไม่ใช่แค่หลักสูตรพื้นฐานเท่านั้น แต่ทางโรงเรียนยังมีการจัดหลักสูตรเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของนักเรียนอีกด้วย การันตีได้จากรางวัลและความสำเร็จของนักเรียนและศิษย์เก่า ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในระดับประเทศ ระดับนานาชาติ รวมถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ อย่าง Standford และ Purdue ดังนั้นหากน้อง ๆ คนไหนที่มีความฝันอยากจะเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเหล่านี้ หรืออยากจะไปประกอบอาชีพในสายวิทยาศาสตร์ การลงเรียนคอร์สติวสอบเข้า ม.4 เพื่อสอบเข้าสู่รั้วโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้สำเร็จ ก็ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญเลยทีเดียว!

อยากเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ต้องรู้อะไรบ้าง?

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนดังนี้
  • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
 • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในห้องพักของโรงเรียน
 • มีความขยันหมั่นเพียร มีประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
 • สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่มีการกำหนดในอนาคต

จำนวนการรับนักเรียน

   จำนวน 240 คน

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

   ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน ทางโรงเรียนจะให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา รวมถึงค่าหอพักด้วย

กำหนดการต่าง ๆ

วันที่ กำหนดการ
19/11/2023 สอบคัดเลือกรอบ 1
19/12/2023 ประกาศผลสอบรอบ 1
รอประกาศ ยืนยันสิทธิ์สอบรอบ 2
13/1/2024 สอบคัดเลือกรอบ 2

ช่องทางการสมัคร

   เว็บไซต์ https://apply.mwit.ac.th/

สถานที่สอบ

   ตรวจสอบได้จากที่ระบุไว้หลังจากสมัครสอบ

ค่าธรรมเนียมการสอบ

   200 บาท

วิธีสมัคร

   สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://apply.mwit.ac.th/ เมื่อกดยืนยันการสมัครและชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้วจึงถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครอย่างสมบูรณ์

อยากเป็นเด็กสายวิทย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

   การสอบคัดเลือกของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 วิชา (อ้างอิงจากปี 66) คือ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ วิชาวิทยาศาสตร์ มีทั้งหมด 34 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัยทั้งหมด คะแนนเต็ม 90 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ มีทั้งหมด 33 ข้อ แบ่งเป็นข้อสอบปรนัย 11 ข้อ และข้อสอบอัตนัย 22 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบ Unseen ที่มีความซับซ้อน และขึ้นชื่อมากที่สุดในทุกปี *อ้างอิงจากแนวข้อสอบเก่า

   ซึ่งถึงแม้จะเจอข้อสอบโหดแค่ไหน แต่พี่จ๋อเชื่อว่า น้อง ๆ ทุกคนที่มีความตั้งใจอยากจะเป็นเด็กสายวิทย์ สามารถทำได้แน่นอน! ซึ่งพี่จ๋อขอแนะนำเคล็ดลับในการเตรียมตัว ด้วยการลงเรียนคอร์สติวสอบเข้า ม.4 “คอร์สตะลุยโจทย์” โดย MonkeyEveryday ให้น้อง ๆ ได้ติวสดกับติวเตอร์ชั้นนำ ที่จะมาแชร์เทคนิคพร้อมเจาะลึกทุกการทำโจทย์ ได้ทบทวนบทเรียนผ่านการสรุปเนื้อหาอย่างครบถ้วนได้ในคอร์สนี้เลย นอกจากนั้นต้องอย่าลืมหมั่นอ่านทบทวนทุกวัน ตั้งใจเรียนในห้อง เพราะในการทำข้อสอบ Unseen นั้น น้อง ๆ จะต้องอาศัยความรู้ที่เรียนมาทุกกระบวนท่า เพื่อพิชิตข้อสอบนี้ให้ได้!

   สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาคอร์สติวเข้า ม.4 ออนไลน์ ที่เน้นเตรียมเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์หรือโรงเรียนสายวิทย์-คณิตที่มีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะ สามารถลงเรียนได้เลยที่ MonkeyEveryday พี่จ๋อมีคอร์สที่อัดแน่นตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน พร้อมแนะนำเทคนิคสำหรับสอบเข้าโดยเฉพาะ เพื่อให้น้อง ๆ มุ่งสู่โรงเรียนในฝันได้อย่างที่ตั้งใจ

   เลือกคอร์สเรียนที่ใช่ได้ทางเว็บไซต์ หรือปรึกษาพี่จ๋อได้เลยที่ Facebook Fanpage: https://monkeyeveryday.com/campaign/pretest และ เบอร์โทรศัพท์ 094-903-2323