ว่าที่เด็กวิทย์ต้องอ่าน Part 2: โรงเรียนกำเนิดวิทย์
KVIS
กำเนิดวิทย์
สอบเข้าม.4
profile
พี่เซียนจ๋อ
2023-08-31

คอร์สติวสอบเข้า ม.4 เตรียมเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์

shutterstock 1719879784    ใครอยากเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ยกมือขึ้น! จากบทความที่แล้ว ที่พี่จ๋อได้พาน้อง ๆ ไปรู้จักกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กันแบบจุใจ บทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ แหล่งกำเนิดนักวิทย์รุ่นใหม่ ที่จะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีคุณภาพในอนาคต พร้อมแนะนำคอร์สติวสอบเข้า ม.4 ที่จะช่วยให้น้อง ๆ พิชิตโรงเรียนในฝันได้อย่างที่ตั้งใจ ติดตามกันได้เลย

รู้จักโรงเรียนกำเนิดวิทย์

   โรงเรียนกำเนิดวิทย์ หรือ KVIS คือโรงเรียนที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของกลุ่มบริษัทปตท. ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง 'มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง' ขึ้นที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสนพระทัยในการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า 'โรงเรียนกำเนิดวิทย์' อันหมายถึง 'โรงเรียนที่เป็นแหล่งความรู้' เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 และได้เริ่มเปิดภาคเรียนครั้งแรกในปีการศึกษา 2558 โดยเปิดสอนนักเรียนในระดับชั้น ม.4 - ม.6 ด้วยหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้น ในรูปแบบของโรงเรียนประจำ ซึ่งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรีเป็นเวลา 3 ปีเต็ม พร้อมชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ นอกจากนี้ หลักสูตรของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ยังเป็นการสอนด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมด! ยกเว้นวิชาภาษาไทย วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคีตวิจักษ์ และพลศึกษา ทั้งยังเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อม ให้น้อง ๆ ได้เข้าไปเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่

ทำไมใคร ๆ ก็อยากเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์

   แน่นอนว่าความโดดเด่นของโรงเรียนกำเนิดวิทย์นั้นไม่ได้มีแค่ชื่อ แต่ยังรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะเป็นโรงเรียนที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ว หลักสูตรของโรงเรียนยังเน้นการพัฒนาทักษะเป็นรายบุคคล และมีการเปิดวิชาเลือกเสรีให้เลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำวิจัยและนำเสนอผลงานต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เพื่อฝึกฝนทักษะและสะสมประสบการณ์ พร้อมที่จะนำไปต่อยอดในระดับมหาวิทยาลัย และเติบโตไปเป็นบุคลากรนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพในอนาคต

   นอกจากนี้ ในส่วนของรางวัลและความสำเร็จของนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ก็เรียกได้ว่าไม่เป็นรองใคร สามารถคว้าเหรียญรางวัลมามากมายจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการทั้งระดับประเทศและนานาชาติ และยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับเกียรติให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังได้รับเชิญให้ไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติอีกด้วย

   หากน้อง ๆ คนไหนที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกมีแรงบันดาลใจ อยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ต้องรีบลงเรียนคอร์สติวสอบเข้า ม.4 แบบเข้มข้นกับพี่จ๋อกันแล้ว!

อยากเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ต้องรู้อะไรบ้าง?

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  • มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป *หรือ *
  • ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ
  • ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
 • มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
 • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในห้องพักของโรงเรียน
 • มีความขยันหมั่นเพียร มีประพฤติที่ดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
 • มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
 • สามารถพักอยู่ในบ้านพักในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

จำนวนการรับนักเรียน

   จำนวน 72 คน แบ่งเป็นผู้สมัครจากทุกจังหวัดจำนวน 66 คน และให้โควตาสำหรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก 4 จังหวัด จำนวน 6 คน

 • ระยอง 3 คน
 • จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 1 คน

ค่าใช้จ่าย

   ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน ทางโรงเรียนจะให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา รวมถึงค่าหอพักด้วย

กำหนดการต่าง ๆ

วันที่ กำหนดการ
4/9/2023-22/9/2023 สมัครสอบ
6/10/2023 ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ
28/10/2023 สอบคัดเลือกรอบ 1
21/12/2023 ประกาศผลสอบรอบ 1

ช่องทางการสมัคร

   เว็บไซต์ http://admission.kvis.ac.th/kvis/

สถานที่สอบ

   สนามสอบคัดเลือกรอบแรก ทั้ง 11 แห่ง

สนามสอบ จังหวัด
สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
สนามสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
สนามสอบโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
สนามสอบโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
สนามสอบโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จังหวัดสงขลา
สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
สนามสอบโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
สนามสอบศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ค่าธรรมเนียมการสอบ

   ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

วิธีสมัคร

   สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://admission.kvis.ac.th/ ให้คุณครู 2 ท่าน ส่งหนังสือแนะนำผู้สมัครคนละ 1 ฉบับ โดยใช้แบบฟอร์มที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์กำหนด แนบเอกสารรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยใช้แบบฟอร์มที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์กำหนด แนบเอกสารแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียนที่จะศึกษาต่อ ที่เขียนโดยนักเรียนและผู้ปกครอง โดยใช้แบบฟอร์มที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์กำหนด

อยากเป็นเด็กสายวิทย์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

   ในการสอบคัดเลือกรอบแรก น้อง ๆ จะสอบด้วยกัน 2 วิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ โดยข้อสอบนั้นจะเป็นการวัดความเข้าใจ และให้น้อง ๆ ได้แสดงวิธีการคิดของตัวเอง ซึ่งน้อง ๆ จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบแน่น ๆ เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดในการคิดหาคำตอบได้ แต่พี่จ๋อบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลไป เพราะถ้าหากเราตั้งใจอ่านโจทย์ดี ๆ ก็จะพบว่าคำตอบอยู่ในโจทย์ทั้งหมดเลย! เพียงน้อง ๆ ฝึกฝนทำโจทย์บ่อย ๆ หมั่นอ่านทบทวนให้ได้ทุกวัน และทำข้อสอบอย่างมีสมาธิ พี่จ๋อเชื่อว่าน้อง ๆ จะสามารถพิชิตโจทย์ได้แน่นอน

   ซึ่งนอกจากการอ่านทบทวนด้วยตัวเองแล้ว การลงเรียนคอร์สติวเข้มสอบเข้า ม.4 ก็สำคัญ เพราะคอร์สติวสอบเข้า ม.4 เหล่านี้ จะมีการสรุปเนื้อหาที่สำคัญ ๆ เอาไว้ครบทุกประเด็น พร้อมสอนเทคนิควิเคราะห์โจทย์รูปแบบต่าง ๆ ให้น้อง ๆ สามารถนำไปใช้ในข้อสอบจริงได้สบาย

   สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาคอร์สติวเข้า ม.4 ออนไลน์ ที่เน้นเตรียมเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์หรือโรงเรียนสายวิทย์-คณิตที่มีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะ สามารถลงเรียนได้เลยที่ MonkeyEveryday พี่จ๋อมี “คอร์สตะลุยโจทย์” ให้น้อง ๆ ได้ติวสดกับติวเตอร์ชั้นนำ ที่จะมาแชร์เทคนิคพร้อมเจาะลึกทุกการทำโจทย์ ได้ทบทวนบทเรียนผ่านการสรุปเนื้อหาอย่างครบถ้วนได้ในคอร์สนี้เลย เพื่อให้น้อง ๆ มุ่งสู่โรงเรียนในฝันได้อย่างที่ตั้งใจ

   เลือกคอร์สเรียนที่ใช่ได้ทางเว็บไซต์ หรือปรึกษาพี่จ๋อได้เลยที่ Facebook Fanpage: https://monkeyeveryday.com/campaign/pretest และ เบอร์โทรศัพท์ 094-903-2323