อัพเดทล่าสุด สอวน. ปี 2566
สอวน
สมัครสอบ สอวน
สอบ สอวน
สมัคร สอวน
สอวน 2566
สอวน66
profile
พี่เซียนจ๋อ
2023-06-11

สอวน. คืออะไร?

สอวน. คือ การสอบแข่งขันที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรตามปกติทั่วไป แต่เป็นส่วนเสริมที่เป็นส่วนสำคัญในการต่อยอดทางวิชาการของผู้เรียนในวิชาต่าง ๆ

สอวน. ย่อมาจาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน Link >> https://www.posn.or.th/

สอวน. มีวิชาอะไรบ้าง?

การสอบมีทั้งหมด 8 วิชา ดังนี้

 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาฟิสิกส์
 • วิชาเคมี
 • วิชาชีววิทยา
 • วิชาคอมพิวเตอร์
 • วิชาดาราศาสตร์
 • วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
 • วิชาภูมิศาสตร์

ใครสอบได้บ้าง?

วิชา ระดับชั้น
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาดาราศาสตร์ ม.1 – ม.5
วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ม.3 – ม.5
วิชาภูมิศาสตร์ เฉพาะนักเรียน ม.ปลาย ในเกณฑ์อายุ 16-19 ปี
***เพื่อความชัวร์ก่อนสมัครพี่จ๋อแนะนำให้เช็กเงื่อนไขการสมัครในประกาศรับสมัครของแต่ละศูนย์สอบให้ดีครับผม

เนื้อหาที่ออกสอบมีอะไรบ้าง?

 • สามารถดูเนื้อหาแต่ละสาขาวิชาได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิ สอวน. https://www.posn.or.th/archives/4347

ปี 2566 นี้มีศูนย์ไหนเปิดรับสมัครสอบแล้วบ้าง?

ศูนย์สอบ วันที่เปิดรับสมัคร สมัครได้ที่ ระเบียบการ/ ประกาศรับสมัคร Facebook page
ศูนย์ สอวน. ส่วนกรุงเทพมหานคร 12 มิ.ย. - 16 ก.ค. https://www.bkkposn.com/ https://shorturl.asia/gBKZQ https://shorturl.asia/gfwVN
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ม.เชียงใหม่ 22 พ.ค. - 7 ก.ค. https://shorturl.asia/SqINJ https://shorturl.asia/DO8ar
ศูนย์ สอวน. ม.ขอนแก่น 1 - 15 ก.ค. https://shorturl.asia/TyI4a https://shorturl.asia/TfrW6 https://shorturl.asia/VxsX5
ศูนย์ สอวน. ม.ขอนแก่น (วิทยาการคอม) 1 - 15 ก.ค. https://shorturl.asia/Z72tC https://shorturl.asia/8gI9R
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ม.อุบลราชธานี 1 - 20 มิ.ย. https://olympic.ubu.ac.th/ https://olympic.ubu.ac.th/ https://shorturl.asia/gFMA6
ศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออก ม.บูรพา 15 มิ.ย. - 15 ก.ค. https://shorturl.asia/QbgdE https://shorturl.asia/TtSJV https://shorturl.asia/5XLHD
ศูนย์ สอวน. ม.เกษตรศาสตร์ 12 มิ.ย. - 17 ก.ค. https://shorturl.asia/Ndj3O https://shorturl.asia/Ndj3O https://shorturl.asia/biaqC
ศูนย์ สอวน. มจพ. (พระนครเหนือ) 6 - 31 ก.ค. https://shorturl.asia/jqdD5 https://shorturl.asia/Zr1Eh
ศูนย์ สอวน. ม.วลัยลักษณ์ 1 - 15 ก.ค. https://shorturl.asia/xDN7R https://shorturl.asia/SLUuk https://shorturl.asia/otd0z
ศูนย์ สอวน. ม.ศิลปากร 1 - 31 ก.ค. https://shorturl.asia/JaYlc https://shorturl.asia/JaYlc
ศูนย์ สอวน. ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 19 มิ.ย - 21 ก.ค. https://shorturl.asia/5V6LK https://shorturl.asia/SIrHC
ศูนย์ สอวน. ม.เทคโนโลยีสุรนารี 1 - 31 ก.ค. https://shorturl.asia/VXNbd https://shorturl.asia/VXNbd https://shorturl.asia/09nAL
ศูนย์ สอวน. ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี & ม.ทักษิณ 1 - 31 ก.ค. https://shorturl.asia/v263G https://shorturl.asia/v263G https://shorturl.asia/CRjWX
ศูนย์ สอวน. ม.นเรศวร 1 - 31 ก.ค. https://shorturl.asia/Wugx5 https://shorturl.asia/sZCWV
ศูนย์ สอวน. รร.ราชสีมาวิทยาลัย 1 - 31 ก.ค. https://shorturl.asia/dYEAh https://shorturl.asia/uRWM2 [https://shorturl.asia/TOnbq]
ศูนย์ สอวน. รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 20 - 30 มิ.ย. https://shorturl.asia/OSz1r https://shorturl.asia/oAUCI

สอบวันไหน? สอบพร้อมกันทั่วประเทศไหม?

 • สอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 27 สิงหาคม 2566
 • ยกเว้น ศูนย์ สอวน. รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ที่จัดสอบในวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2566

ศูนย์สอบ สนามสอบ และศูนย์อบรมต่างกันอย่างไร

 • ศูนย์สอบ คือ ศูนย์ สอวน. เช่น ศูนย์ สอวน ส่วนกรุงเทพมหานคร
 • สนามสอบ/โรงเรียนศูนย์สอบ คือ สถานที่/โรงเรียน ที่จัดสอบคัดเลือก
 • ศูนย์อบรม คือ เป็นสถานที่เข้าค่ายที่ 1 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ในศูนย์สอบ มีศูนย์อบรมที่ไหนบ้าง?

**แสดงเฉพาะศูนย์สอบที่เปิดรับสมัครแล้วเท่านั้น

ศูนย์ สอวน. ส่วนกรุงเทพมหานคร

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (60) รร.โยธินบูรณะ (60) รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมป์ (60) รร.เตรียมอุดมศึกษา (60) รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) (60) รร.เทพศิรินทร์ (60) รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) (60) รร.เตรียมอุดมศึกษา (60) รร.หอวัง (60) รร.เทพศิรินทร์ (35) รร.หอวัง (35) รร.สตรีวิทยา (35) รร.ศึกษานารี (35) รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (35) รร.สามเสนวิทยาลัย (50) รร.สตรีศรีสุริโยทัย (50) รร.สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ (50) รร.เทพศิรินทร์ (50)

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
รร.จักคำคณาทร (35) รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย (35) รร.สามัคคีวิทยาคม (35) รร.นวมินทราชูทิศพายัพ (35) รร.ลำปางกัลยาณี (35) รร.บุญวาทย์วิทยาลัย (35) รร.พิริยาลัย จ.แพร่ (35) รร.วัฒนโนทัยพายัพ (35) รร.สตรีศรีน่าน (35) รร.ยุพราชวิทยาลัย (35)

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ค่ายโอลิมปิก มข.)

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย (35) รร.ปทุมเทพวิทยาคาร (35) รร.ขอนแก่นวิทยายน (35) รร.วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เลย (35) รร.สารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม (35) รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ (35) รร.อุดรพิทยานุกูล (35) รร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (35) -

โครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ค่ายโอลิมปิก มข.)

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
- - - - รร.หนองบัวพิทยาคาร (35) รร.แก่นนครวิทยาลัย (35)

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
รร.เบญจะมะมหาราช (35) รร.สตรีสิริเกศ (35) รร.มุกดาหาร (35) รร.ลือคำหาญวารินชำราบ (35) รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย (35) รร.ยโสธรพิทยาคม (35) รร.ปิยะมหาราชาลัย (35) รร.อำนาจเจริญ (35) รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี (35) รร.วิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (35)

ศูนย์ สอวน. ศูนย์ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
รร.ระยองวิทยาคม (35) รร.ชลราษฎรอำรุง (35) รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ จ.ฉะเชิงเทรา (35) รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี (35) รร.พนัสพิทยาคาร (35) รร.ชลกันยานุกูล (35) รร.วัดประดู่ (35) รร.องครักษ์ (35) รร.ระยองวิทยาคม (35) รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ ๒ จ.ฉะเชิงเทรา (35)

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
- รร.พิบูลวิทยาลัย (35) รร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี (35) - - -

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
รร.สระบุรีวิทยาคม (35) รร.วัดเขมาภิรตาราม (35) - รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (35) รร.อยุธยาวิทยาลัย (35) รร.สตรีนนทบุรี (35) รร.ศรีบุณยานนท์ (35) รร.สตรีอ่างทอง (35) รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (35)

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
รร.ศรียาภัย (35) รร.สุราษฏร์พิทยา (35) รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช (35) รร.สุราษฎร์ธานี (35) รร.กัลยาณีศรีธรรมราช (35) รร.สตรีทุ่งสง (35) รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช (35) รร.พิชัยรตนาคาร (35) รร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ (35) รร.สุราษฎร์พิทยา (35)

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
รร.สิรินธรราชวิทยาลัย (35) รร.พรหมานุสรณ์ (35) รร.ศรัทธาสมุทร (35) รร.สตรีสมุทรปราการ (35) รร.พระปฐมวิทยาลัย (35) รร.สงวนหญิง (35) รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี (35) รร.กาญจนานุเคราะห์ (35) รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (35) รร.วิสุทธรังษี (35)

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
รร.วิเชียรมาตุ (35) รร.ดีบุกพังงาวิทยายน (35) รร.มหาวชิราวุธ (35) รร.สภาราชินีตรัง (35) รร.อำมาตย์พานิชนุกูล (35) รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง (35) รร.ภูเก็ตวิทยาลัย (35) รร.หาดใหญ่วิทยาลัย (35) รร.สตรีภูเก็ต (35) รร.ดีบุกพังงาวิทยายน (35)

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
- รร.บุรีรัมย์พิทยาคม (35) รร.สิรินธร สุรินทร์ (35) รร.ชัยภูมิภัคดีชุมพล (35) รร.ลำปลายมาศ (35) รร.สุรนารีวิทยา (35) รร.สุรวิทยาคาร (35) รร.บุญวัฒนา (35) รร.นางรอง (35)

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
รร.คณะราษฎรบำรุง (35) รร.พิมานพิทยาสรรค์ (35) รร.พัทลุง (35) รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล (35) รร.เดชะปัตตนยานุกูลปัตตานี (35) รร.ป่าพยอมพิทยาคมพัทลุง (35) รร.สตรีพัทลุง (35) รร.สตูลวิทยา (35) โรงเรียนนราธิวาส (35) รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล (35)

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
รร.เฉลิมขวัญสตรี (35) รร.ตากพิทยาคม (35) รร.นครสวรรค์ (35) รร.พิษณุโลกพิทยาคม (35) รร.สุโขทัยวิทยาคม (35) รร.อุตรดิตถ์ดรุณี (35) รร.พิจิตรพิทยาคม (35) รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ พิษณุโลก (35) รร.กำแพงเพชรพิทยาคม (35) รร.เฉลิมขวัญสตรี (35)

ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
รร.ราชสีมาวิทยาลัย (35) รร.บุญวัฒนา (35) - - - -

ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ (35) รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ (30) รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ (35) รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ (35) รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ (24)

เรียนอยู่จังหวัดนี้ต้องไปสอบศูนย์ไหน?

สามารถกดที่ link นี้ แล้ว ctrl+F ค้นหาจังหวัดของตัวเองได้เลยครับผม >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PFS_Ry5tiKe0Tz9SbkRIO6t3FhKhtM62/edit?usp=sharing&ouid=116974804693376922075&rtpof=true&sd=true

เกณฑ์การตัดสินของแต่ละศูนย์เป็นอย่างไร?

รายละเอียดใน link >> https://monkeyeveryday.com/blog/post/posn-criteria

สอบ สอวน. แล้วดีอย่างไร?

โอกาสในการติววิชาการ อย่างเข้มข้น และจริงจัง

 • มีโอกาสได้สอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการ และความรู้ในทางปฎิบัติของแต่ละวิชา
 • มีโอกาสได้เรียนรู้ในวิชาที่สนใจกับผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศ และอาจารย์มหาวิทยาลัย

ได้สิทธิพิเศษในการ เข้าศึกษาต่อ

ม.ต้น

 • สามารถใช้ยื่นเป็นหลักฐานคุณสมบัติประกอบการสอบเข้าโรงเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ หรือโรงเรียนอื่นๆ

***ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเปิดรับสมัครของแต่ละโรงเรียนด้วยนะ

ม.ปลาย

 • สามารถใช้ยื่นเป็นหลักฐานคุณสมบัติประกอบสมัครมหาวิทยาลัย ในคณะที่มีการเปิดรับสมัคร โดยจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการรับพิจารณาตามมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่ต้องการสมัคร พี่จ๋อรวบรวมไว้ให้แล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมใน link นี้ เลย >> https://static.monkeyeveryday.com/client-file/non-image/POSN/posn-uni.pdf

ได้โอกาสชิงทุนไป เรียนต่อต่างประเทศ

 • หากได้เป็นผู้แทนประเทศไปแข่งในระดับนานาชาติ ก็จะได้รับทุนอีกมากมาย เช่น ทุนโอลิมปิกวิชาการฯ
 • หากได้เหรียญจากการแข่งขันในระดับนานาชาติ ก็จะเป็นหลักฐานคุณสมบัติประกอบสำหรับการยื่นสมัครเข้าเรียมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้ เช่น Stanford, MIT และ Harvard เป็นต้น (เลือกมหาวิทยาลัย เลือกประเทศเองได้)

ประสบการณ์ที่พิเศษ และไม่เหมือนใครกับ เพื่อนใหม่มากมาย

 • มีโอกาสได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันกับผู้สนใจในสาขาวิชาเดียวกัน ได้เพื่อนใหม่ที่สนใจในวิชาเดียวกัน

อยากเป็นผู้แทนประเทศต้องผ่านด่านไหนบ้าง?

posn_good to know IMG1

มีคอร์สเรียนแนะนำบ้างไหม?

 • คอร์สสดที่ไม่ควรพลาด ถ้าอยากสอบติด สอวน. คลิกที่ link นี้เลย >> https://monkeyeveryday.com/live-course

อยากทำข้อสอบเก่า พร้อมเฉลยละเอียดหาได้จากที่ไหน?

 • ที่เว็บหลัก สอวน. ก็มีโจทย์ข้อสอบเก่าให้ครับ แต่จะไม่มีเฉลย ตาม link นี้เลยครับ >> https://www.posn.or.th/examination
 • แต่ถ้าหากต้องการข้อสอบเก่า พร้อมเฉลยละเอียดครบทุกวิชา ก็คลิกที่ link นี้เลยครับ>> https://monkeyeveryday.com/exam/CT

อยากจำลองสนามสอบ มีที่ไหนเปิดบ้าง?

MonkeyEveryday ที่นี่ที่เดียว!!

ทำไมต้องสอบ Mock สอวน. กับ MonkeyEveryday

 • ออกข้อสอบโดยติวเตอร์ระดับโอลิมปิก
 • เปรียบเทียบคะแนน/จัดอันดับตามศูนย์สอบ
 • วิเคราะห์จุดอ่อน - จุดแข็ง
 • บอกความนิยมของศูนย์อบรมให้ด้วยนะ

สมัครได้ที่ link นี้เลย >>> https://monkeyeveryday.com/mock-exam/posn

เข้ามาสอบกันเยอะ ๆ นะครับบบบ