คำนวณคะแนน TCAS65 ยังไง? มาดูกัน
Entrance Guide
TCAS65
profile
พี่เซียนจ๋อ
2022-04-19

 น้อง ๆ หลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่า MonkeyEveryday มีวิธีคำนวณคะแนน TCAS65 ยังไง? เชื่อถือได้ไหม? ให้ความหวังหรือตัดความหวังน้อง ๆ หรือเปล่า? ในบทความนี้พี่จ๋อจะมาไขข้อข้องใจให้เองครับ!

ทำไมผลคำนวณที่นี่ไม่เหมือนที่อื่น

 ทางพี่จ๋อได้มีการปรับวิธีในการคำนวณคะแนนให้สอดคล้องกับผลคะแนนที่ทาง ทปอ.ประกาศออกมาเพื่อให้ตรงกับน้อง ๆ ในปีนั้นมากที่สุด เพราะแต่ละปีมีการเพิ่มขึ้นและลดลงของคะแนนเกิดขึ้นเสมอ

ปรับวิธีคำนวณคะแนนยังไง

 ในการปรับวิธีคำนวณคะแนนนั้น พี่จ๋อจะอิงตามผลทางสถิติของคะแนนคือค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประกอบกับสัดส่วนผู้ได้คะแนนในแต่ละช่วงคะแนน เช่น ในวิชา GAT หากเราเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ TCAS64 กับ TCAS65 ดังนี้

Picture4

จะเห็นว่าคะแนน GAT ใน TCAS65 นั้นมีค่าเฉลี่ยที่ต่ำลงถึง 10 คะแนนและยังมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงด้วย โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเป็นตัวที่บอกเราว่า คะแนนในปีนั้นมีการกระจายตัวแค่ไหน การที่มีค่าลดลง แสดงว่าคะแนนกระจายตัวน้อยลง = เกาะกลุ่มมากขึ้น จากสองอย่างนี้ทำให้เห็นว่าใน TCAS65 นั้น นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนลดลงจาก TCAS64 แล้วยังเกาะกลุ่มมากขึ้น แสดงว่าคนคะแนนเยอะกว่าค่าเฉลี่ยมีลดลงอีกด้วย และหากเราพิจารณาคนที่ได้คะแนนในแต่ละช่วงคะแนนตามกราฟด้านล่าง

Picture1

Picture2

จะเห็นว่าของ TCAS65 นักเรียนส่วนใหญ่จะมีคะแนนเกาะกลุ่มที่ 90-180 คะแนน ต่างจาก TCAS64 อย่างชัดเจน จากข้อมูลข้างต้น ทำให้พี่จ๋อสามารถประเมินคะแนน GAT ของปีนี้เทียบกับ TCAS64 ได้อย่างแม่นยำ แต่เท่านั้นยังไม่พอ พี่จ๋อทำแบบเดียวกันนี้ย้อนหลังไปจนถึง TCAS61 เลยทีเดียว! และทำแบบเดียวกันนี้กับทุกวิชา ทั้ง GAT/PAT และวิชาสามัญ

จากนั้นพี่จ๋อก็นำผลคะแนนที่คำนวณได้ ไปเปรียบเทียบในรูปแบบเดียวกันกับผลคะแนนย้อนหลังของแต่ละคณะในแต่ละมหาวิทยาลัยที่เรารวบรวมไว้ในระบบ จนได้มาเป็นผลการคำนวณที่น้อง ๆ สามารถเข้าไปคำนวณได้เลย TCAS | MonkeyEveryday เรียนเลย!!

ผลการคำนวณคะแนนเชื่อถือได้แค่ไหน

 น้อง ๆ ก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่าพี่จ๋อมีวิธีคำนวณคะแนนยังไงให้เหมาะสมกับ TCAS65 ในปีนี้ แต่ว่าผลการคำนวณนี้ไม่ได้มีความแม่นยำ 100% นะ เพราะความแม่นยำอาจลดลงได้ หากคณะที่น้อง ๆ สนใจมีประวัติย้อนหลังไม่มากพอหรือมีคนสนใจเยอะมาก ๆ ในปีนั้น ทำให้น้อง ๆ มีคู่แข่งเลือกที่เดียวกันเป็นจำนวนมาก แต่น้อง ๆ สามารถใช้ผลการคำนวณของพี่จ๋อประกอบการตัดสินใจเลือก 10 อันดับได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน!

นอกจากนี้ หลังจากผล TCAS65 ประกาศออกมา พี่จ๋อพบว่าคะแนนในหลาย ๆ วิชามีแนวโน้มลดลงจากปีก่อน ๆ ด้วย โดยเฉพาะวิชา GAT และ PAT3 หากน้อง ๆ ลองคำนวณคะแนนตัวเองดูแล้วพบว่าคะแนนน้อยกว่าปีที่แล้วหรือคะแนนต่ำกว่าคะแนนต่ำสุดปีที่แล้ว ก็อย่าเพิ่งตกใจนะ เพราะคะแนนโดยรวมของหลาย ๆ คณะจะมีแนวโน้มลดลงประมาณ 5% จากปีที่แล้วครับ

หากน้อง ๆ ยังมีปัญหาในการเลือกลำดับหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคำนวณคะแนนสามารถทักมาคุยกับพี่จ๋อได้ที่นี่เลย Picture3