TCAS66: เจาะลึกหมดเปลือก! ข้อสอบ TGAT
Entrance Guide
TGAT
TCAS66
TPAT
profile
พี่เซียนจ๋อ
2022-03-30

เรียบเรียงบางส่วนจากบทสัมภาษณ์ของ ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ ใน https://youtu.be/BMGW4xc7yzs

ข้อมูลทั่วไปของข้อสอบ TGAT

TGAT หรือ (Thai General Aptitude Test) คือข้อสอบวัดสมรรถนะทั่วไป มีข้อมูลโดยรวมดังนี้

 • ข้อสอบแบ่ง 3 ส่วน (เลือกสอบภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ)
 • มีคะแนนเต็ม 300 คะแนน
 • จัดสอบในช่วง ธันวาคม 65 (สอบรอบเดียว)
 • และสอบบนคอมพิวเตอร์ที่จัดให้ในสนามสอบ

TGAT กับ GAT ต่างกันอย่างไร3

TGAT (Thai General Aptitude Test) มีเป้าหมายและเกณฑ์การวัดระดับเดียวกับข้อสอบ GAT ในสมัยก่อน แต่มีการเพิ่มข้อสอบเพื่อวัดผลในด้านต่าง ๆ มากขึ้น

โดยใน TCAS66 ข้อสอบ TGAT จะมี 3 ส่วนด้วยกัน คือ

 1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)
 2. การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking)
 3. สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies) ซึ่งมีหัวข้อย่อยดังนี้
  • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (Value Creation & Innovation)
  • การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)
  • การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Governance)
  • การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Engagement) info ของโชติ-05

จะเห็นว่าถ้าเทียบกับข้อสอบ GAT ใน TCAS65 จะมีข้อสอบเพิ่มขึ้นมาคือส่วน “สมรรถนะการทำงานในอนาคต” ทำให้ข้อสอบส่วนอื่นอาจจะลดจำนวนข้อหรือระดับความยากลงได้ครับ


แล้วแนวข้อสอบแต่ละเรื่องเป็นยังไง?

อ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ ข้อสอบ TGAT นั้นมีแนวข้อสอบที่ออกมาดังนี้ครับ แนว TGAT

ดังนั้น เราจะเตรียมตัวทำข้อสอบ TGAT ได้ดังนี้ครับ

1. Part การสื่อสารภาษาอังกฤษ

ในส่วนนี้เราเตรียมตัวด้วยข้อสอบ GAT ENG เก่าได้เลย โดยพี่จ๋อมีข้อสอบเก่าตามลิงค์นี้

ข้อสอบเก่า GAT ENG


2. Part การคิดอย่างมีเหตุผล

อย่างที่รู้กันคือข้อสอบในส่วนได้เปลี่ยนแนวไปแล้ว โดยตัวอย่างข้อสอบที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับ (ปล. ตอบข้อ 2 นะ)

ตย ข้อสอบ

ซึ่งคำถามเหล่านี้เรียกว่า "Induction puzzle" และสามารถหาทำเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://worddisk.com/wiki/Induction_puzzles/

https://gpuzzles.com/quiz/induction-puzzles-with-answers/


3. Part สมรรถนะการทำงานในอนาคต

แม้จะยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ แต่พี่จ๋อคาดการณ์ว่าข้อสอบจะมีลักษณะนี้ครับ ตย ข้อสอบ TGAT ขอขอบคุณรูปภาพจาก https://www.practiceaptitudetests.com/

โดยถ้าน้อง ๆ อยากฝึกข้อสอบแนวนี้เพิ่มเติม พี่จ๋อมี source ให้ครับ

https://www.practiceaptitudetests.com/verbal-reasoning-tests/

https://www.practiceaptitudetests.com/situational-judgement-tests/

https://www.practiceaptitudetests.com/logical-reasoning-tests/

https://www.practiceaptitudetests.com/inductive-reasoning-tests/


พอรู้แนวข้อสอบแล้วก็น่าจะเตรียมได้ง่ายขึ้นใช่ไหมล่ะครับ เพียงเราฝึกฝนบ่อย ๆ ก็จะทำให้เราเชี่ยวชาญในวิชานั้น ๆ มากขึ้น หรือในส่วนไหนที่ยังไม่มั่นใจและ อยากเรียนรู้เพิ่มล่ะก็...

มาเรียนกับเราได้เลยย (ทดลองเรียนฟรี 7 วันนะ)