TCAS66: อัปเดตล่าสุด! วิชาสามัญ
Entrance Guide
วิชาสามัญ
TCAS66
profile
พี่เซียนจ๋อ
2022-03-30

ข้อมูลทั่วไปของข้อสอบวิชาสามัญ

ข้อสอบวิชาสามัญ คือข้อสอบที่วัดผลแยกเป็นรายวิชาที่เราเรียนกันในช่วงมัธยมปลาย

  • มีข้อสอบทั้งหมด 9 วิชา (เลือกสอบได้ ไม่ต้องสอบหมด)
  • มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน
  • จัดสอบในช่วง มีนาคม 66 (สอบรอบเดียว)
  • และสอบบนคอมพิวเตอร์ที่จัดให้บนสนามสอบ

แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม?

จะเห็นว่าใน TCAS66 นั้น ข้อสอบวิชาสามัญยังมีคะแนนเต็มเท่าเดิม และมีวิชามาเพิ่มเล็กน้อยเท่านั้นเราจึงสรุปการเปลี่ยนแปลงจาก TCAS65 มาได้ดังนี้

  • ลดข้อสอบคณิตศาสตร์(1) และคณิตศาสตร์(2) เป็นคณิตศาสตร์ประยุกต์อย่างเดียว
  • เปลี่ยนข้อสอบวิทยาศาสตร์ทั่วไป(สำหรับสายศิลป์) เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • เพิ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (นอกจากภาษาอังกฤษ) ให้เลือกสอบในนี้ด้วย ส่วนวิชาที่เหลือยังคงมีเช่นเดิม

ดังนั้นรายวิชาที่มีทั้งหมดจะสรุปได้ดังนี้ครับ

info ของโชติ-01 info ของโชติ-02

แนวข้อสอบล่ะ เปลี่ยนหรือเปล่า?

ข้อสอบวิชาสามัญนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากครับ น้อง ๆ สามารถดูตามรูปนี้ได้เลย

แนว วิชาสามัญ โดยสำหรับวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงพี่จ๋อมีคำแนะนำดังนี้ครับ

ภาษาต่างประเทศ มีให้เลือกสอบ 7 ภาษา (ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, จีน, อาหรับ, บาลี, เกาหลี) เลือกสอบ 1 ภาษา โดยวิธีการสอบจะคล้าย PAT7 เก่า ดังนั้นเราสามารถนำข้อสอบ PAT7 เก่ามาฝึกซ้อมได้เลยครับ

คณิตศาสตร์ประยุกต์ เนื่องจากใน TCAS66 ข้อสอบ PAT1 จะถูกตัดออกจาก TPAT แปลว่าใน “คณิตศาสตร์ประยุกต์” อาจจะมีข้อสอบแนว PAT1 ออกมาด้วยก็ได้ ซึ่งแนวข้อสอบแต่แบบเป็นดังนี้

  • ข้อสอบ PAT1 จะมีความยากสูง, เน้นตัวแปรและต้องคิดเยอะ
  • แต่ข้อสอบวิชาสามัญ : คณิตฯ จะเน้นคิดเร็วและมองเทคนิคให้ออก

ดังนั้นในการเตรียมตัว เราควรจะทำข้อสอบเก่าของทั้งวิชาสามัญคณิตศาสตร์ (1) และข้อสอบ PAT1 นะครับ

แต่ถ้าหากน้องต้องการเตรียมตัวก่อนสอบล่ะก็...

สมัครเลย ทดลองเรียนฟรี 7 วัน นะครับบบบ