TCAS66: วิเคราะห์ละเอียดยิบ! ข้อสอบ TPAT
Entrance Guide
TPAT
TCAS66
TGAT
profile
พี่เซียนจ๋อ
2022-03-29

เรียบเรียงบางส่วนจากบทสัมภาษณ์ของ ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ ใน https://youtu.be/BMGW4xc7yzs

ข้อมูลทั่วไปของข้อสอบ TPAT

TPAT หรือ (Thai Professional Aptitude Test) คือข้อสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ มีข้อมูลดังนี้

 • มีข้อสอบ 5 ข้อสอบ (เลือกสอบได้ ไม่ต้องสอบหมด, มีภาษาไทยและอังกฤษ)
 • มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • จัดสอบในช่วง ธันวาคม 65 (สอบรอบเดียว)
 • และสอบบนคอมพิวเตอร์ที่จัดให้บนสนามสอบ

TPAT กับ PAT ต่างกันอย่างไร

TPAT (Thai Professional Aptitude Test) นั้นคล้ายกับข้อสอบ PAT ในสมัยก่อน แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์มากขึ้น โดยจะเน้น Soft skill และลดวิชาการลง

ใน TCAS65 ข้อสอบ PAT นั้นจะแบ่งเป็น PAT1 – PAT7 และมีคะแนนเต็ม 300 คะแนน

แต่ใน TCAS66 จะเรียกว่า TPAT ซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และมีข้อสอบ 5 ข้อสอบด้วยกัน คือ

 • TPAT1: วิชาเฉพาะ กสพท.
 • TPAT2: ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • TPAT3: ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
 • TPAT4: ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • TPAT5: ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

ซึ่งถ้าเทียบกับ TCAS65 แล้ว จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากข้อสอบเดิมดังนี้ครับ

info ของโชติ-03 info ของโชติ-04

โดยเราสามารถสรุปความเปลี่ยนแปลงของข้อสอบได้ดังนี้

 • ความถนัดเลข ฯ (PAT1) และความถนัดภาษาต่างประเทศ (PAT7) เอาออก ไปอยู่ในวิชาสามัญ
 • รวมความถนัดวิศวะฯ (PAT3) และความถนัดวิทย์ (PAT2) เข้าด้วยกัน
 • เพิ่มวิชาเฉพาะ กสพท. (ความถนัดแพทย์) เข้ามาใน TPAT

ใครอยากลองทำข้อสอบเก่า พี่จ๋อจัดให้ !!

แล้วแนวข้อสอบแต่ละเรื่องเป็นยังไง?

จากบทสัมภาษณ์ จะสรุปข้อสอบ TPAT แต่ละแบบได้ดังนี้ครับ แนว TPAT

จะเห็นว่า TPAT3 นั้นมีการเน้น Soft skill มากขึ้น ซึ่งพี่จ๋อจะขอตีความเรื่อง Soft skill แบบนี้ครับ

Soft skill ของวิศวะนั้นไม่ควรจะซ้ำกับข้อสอบ TGAT, ดังนั้นข้อสอบน่าจะออกเป็นความรู้เชิงวิทยาศาสตร์และวิศวะในทางที่ไม่ต้องคำนวณมาก เน้นการคิดเชิงตรรกะและวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่าและน่าจะมีแนวข้อสอบเป็นดังนี้ครับ

ตย ข้อสอบ TPAT

ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.practiceaptitudetests.com/

โดยหากน้อง ๆ สนใจ สามารถเข้าไปลองทำตัวอย่างแบบทดสอบที่พี่จ๋อหามาได้ที่

https://www.practiceaptitudetests.com/mechanical-reasoning-tests/

https://www.practiceaptitudetests.com/talent-q-elements-numerical-test/

https://www.practiceaptitudetests.com/inductive-reasoning-tests/

https://www.practiceaptitudetests.com/basic-numeracy-tests/


ถ้ายังไม่มั่นใจ TPAT3 อยากเรียนก่อนทำข้อสอบล่ะก็ เรียนกับเราได้นะครับ

สมัครเลย ทดลองเรียนฟรี 7 วัน นะครับบบบ